307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról) szerinti közzététel