A Budapesti Közművek megindítja a szükséges jogi eljárásokat a Kukaholding ellen annak érdekében, hogy a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjakat visszaszerezze.

Október 17.
BKM
A Budapesti Közművek megindítja a szükséges jogi eljárásokat a Kukaholding ellen annak érdekében, hogy a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjakat visszaszerezze.

Tekintettel a jelenleg fennálló tetemes finanszírozási hiányra, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megindítja a szükséges jogi eljárásokat az NHKV Zrt. ellen annak érdekében, hogy az elmúlt három évben a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjakhoz, illetve az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai által megtermelt egyéb bevételekhez maradéktalanul hozzájusson.

Tekintettel a jelenleg fennálló tetemes finanszírozási hiányra, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megindítja a szükséges jogi eljárásokat az NHKV Zrt. ellen annak érdekében, hogy az elmúlt három évben a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjakhoz, illetve az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai által megtermelt egyéb bevételekhez maradéktalanul hozzájusson.

Az FKF Nonprofit Zrt., majd ennek jogutódja a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (ezen belül az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió) az elmúlt öt évben az alábbi hulladékgazdálkodási bevételekhez jutott:

2017

2018

2019

2020

2021

30,56 Mrd Ft

30,91 Mrd Ft

28,41 Mrd Ft

27,99 Mrd Ft

26,16 Mrd Ft

A táblázatban szereplő bevételek az FKF, kizárólag hulladékgazdálkodással összefüggő, budapesti és 9 agglomerációs településen végzett gyűjtési, szállítási, hulladékkezelési, és ártalmatlanítási tevékenységének teljes közszolgáltatási bevételét tartalmazzák. A kimutatások a Társaság hiteles, auditált nyilvános beszámolóiban megtalálhatóak.

Fentiekből egyértelműen látható, hogy az elmúlt, pénzügyileg lezárt öt éves időszak elejéhez képest mára a tevékenység finanszírozása mintegy 15%-kal csökkent. Az FKF bevételeinek mértékét a Kukaholding szabályozza.

Mindezzel szembeállíthatóan viszont a vizsgált időszakban (2017-2021) a magyarországi kumulált összesített fogyasztói árindex 18,2% (infláció), míg az FKF által beszerzett áruk és szolgáltatások árát meghatározó ipari termelői árindex 31,6% volt. További figyelembe veendő körülmény, hogy a vizsgált időszak (2017-2021) alatt a forint / euró árfolyam alapján a forint 15,9%-ot romlott.

A fentiekből egyértelműen következik, hogy összességében a Kukaholding markáns forrásszűkülést okozott az elmúlt három évben, miközben az ellátandó feladat volumene változatlan maradt. Budapest területe nem lett kisebb. A Társaságunknál dolgozó, a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó létszám nem csökkent.

Látható tehát, hogy az önkormányzati választásokat követően (2019) az állam évente mintegy 3-5 Mrd Ft-tal kevesebb finanszírozást juttat az FKF-nek.

A Budapesti Közművek kénytelen megindítani a szükséges jogi eljárásokat az NHKV (Kukaholding) ellen annak érdekében, hogy a fővárosiak által az elmúlt három évben befizetett kukadíjak, és az FKF dolgozók által a fővárosi hulladékból megtermelt egyéb (energetikai hasznosítás, zsákértékesítés, haszonanyag-értékesítés, piaci tevékenység) bevételek teljes mértékben a Társasághoz kerülhessenek.


A fenti adatokat az alábbi grafikon szemlélteti:


Budapest, 2022. október 17.

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

PR és Kommunikációs Igazgatóság