Új, piacbővítő vezetékszakaszok építése, új fogyasztók távhőre kapcsolása

Február 02.
BKM, Fenntarthatóság
Új, piacbővítő vezetékszakaszok építése, új fogyasztók távhőre kapcsolása

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKM) konzorciuma “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyert el és valósított meg pályázatot. A KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 azonosítószámú projekt 3,410 milliárd forint összegű, 50 százalékos mértékű vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg.A pályázat keretein belül az Erzsébet hídon átvezetett új stratégiai jelentőségű vezetékkel, illetve a hozzá kapcsolódó gerinc- és elosztó vezetékszakaszok kialakításával megkezdődött a Belváros távhőellátása az V. kerület érintett részein.

A kivitelezés az alábbi ütemezésben valósult meg:

1. szakasz – Budai oldal: 2 x DN 600/800 távhővezeték építése az I. ker. Hadnagy utcában meglévő 2 x DN 500 méretű védőcsatornás gerincvezeték aknájából az akna átépítésével, az Erzsébet híd, budai hídfőjéig.

2. szakasz – Erzsébet híd: 2 x DN 600/800 távhővezeték átvezetése az Erzsébet hídon. A vezeték a híd kereszttartóira felfüggesztve, a híd tengelyében futó kezelőjárda két oldalán kapott elhelyezést.

3. szakasz – Pesti oldal: Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől 2 x DN 600/800 távhővezeték építése a Március 15. tér déli részén létesített fogadó aknáig, majd innen 2 x DN 400/560 távvezeték építése 2.560 mm átmérőjű, csaknem 30 méter mélységben húzódó járható közműalagútban a Városház utcáig.

4. szakasz - Megépült az Apáczai Csere János utcai DN 300 méretű távhővezeték. A Budapesti Közművek keretében önállóan működő FŐTÁV távhőszolgáltatási divízió ügyfélkörét gyarapítja immár a Főpolgármesteri Hivatal, a Merlin Színház, a Hyatt Hotel, a Matild Palota és a Dorottya épületek is.

A projekt részeként további új fogyasztók is a távfűtést választották. A FŐTÁV ügyfele lett a BKV két telephelye a Kőér és a Pomázi utcában, a Budapest One Irodaház, a Kopaszi-gáton található BudaPart BRL és BRG jelű épületei, valamint több lakópark és irodaház is.

A pályázat során összesen 2.065 nyomvonal-méter új távhővezetékpár épült ki, 50,85 MW hőteljesítményű új fogyasztó (lényegében a teljes kecskeméti távhőigény) csatlakozott a távhőrendszerre Budapest legsűrűbben lakott részein.

A piacbővítő és környezeti teljesítményt javító intézkedéseknek köszönhetően az energiahatékonyság növelés által elérhető primerenergia-felhasználás csökkenés évente 110 308,80 GJ, az üvegházhatású gázok kibocsátásának éves csökkenése pedig 7 318,2715 tonna CO2-nak megfelelő érték.

A projektről bővebb információt a www.budapestikozmuvek.hu oldalon olvashatnak.


További információ kérhető:

sajto@budapestikozmuvek.hu

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

FŐTÁV távhőszolgáltatási divízió