Üzletszabályzat módosítás - 2024.07.01.

Július 02.
BKM, Ügyfélszolgálati tájékoztató
Üzletszabályzat módosítás - 2024.07.01.

Tisztelt Ügyfelünk! A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fogyvéd. tv.) 17/b. § (9) bekezdése, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Budapesti Közművek Üzletszabályzatában 2024.07.01. hatállyal az alábbi módosításokra került sor.


A legjelentősebb módosítás, hogy a Budapesti Közművek Üzletszabályzatából kikerült az FKF Hulladékgazdálkodási Divíziót érintő fejezet (korábbi II. fejezet), valamint az Üzletszabályzat Általános részében a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó fogalmak, jogszabályok, hivatkozások és egyéb rendelkezések.

Módosításra került továbbá az Üzletszabályzat I. részének 4.4. pontja és beillesztésre került a 4.5. pont.

A BKM Nonprofit Zrt. hatályos Üzletszabályzata a www.budapestikozmuvek.hu/ honlapon található.


Tisztelettel:

BKM Nonprofit Zrt.