11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pont

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítve: 2021. szeptember 1.

I.11.  A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője (Főjegyzői Iroda)
 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 • Tel/Fax: +36-1-327-1000 
 • Honlap: www.budapest.hu
 • Levelezési címe:1840 Budapest
 • Vezető: dr. Molnár Katalin irodavezető
 • Elektronikus levélcím: molnarkatalin@budapest.hu
 • Ügyfélszolgálat:
  • székhelye: Budapest V., Bárczy István utca 1-3.
  • levelezési címe: 1840 Budapest
  • elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@budapest.hu 
Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
 • Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88
 • Tel: +36-1-459-7777
 • Fax: +36-1-459-7766
 • Központi e-mail: mekh@mekh.hu
 • Honlap: www.mekh.hu
 • Ügyfélszolgálat:
  • Ügyfélszolgálati iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  • Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
 • Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144
 • Tel: +36-1-411-0115
 • Fax: +36-1-411-0116
 • Honlap: www.nfh.hu
 • Elektronikus levélcím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 • Ügyfélszolgálat:
  • Budapest Főváros Kormányhivatala
  • Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
  • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
 • Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234
 • Központi telefonszám: 06-1-235-1700
 • Telefax: 06-1-235-1703
 • E-mail link: http://www.kormanyhivatal.hu/
 • A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-CS:8-06:00-ig P: 8-14:00-ig 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - [Hatósági felügyeletet ellátó szerv]

JOGELŐD TÁRSASÁGOK