134/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat szerinti közzététel


A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő cégek 2015. március 1-től a cég tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a cég internetes portálján közzé kell tenni.

AZ FKF NONPROFIT ZRT. INGATLANVAGYONÁNAK ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEI 2015. MÁRCIUS 1-E ÓTA
Sorszám Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya* Szerződő felek neve* Szerződés értéke* Ingatlan természetbeni elhelyezkedése* Ingatlan helyrajzi száma* Ingatlan érték-becslés (csatolt fájl)
27675 ingatlan adásvételi szerződés Bp. III. Hévízi út 9. sz. 3. lh. Földszint 75 m2 helyiség 1/1 arányú tulajdonjoga Dienes Ibolya 13.600.000,- Ft Bp. III. Hévízi út 9. sz. 18529/4/A/132 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Ingatlanvagyon-értékelés (Hévízi út 9.)
28481 ingatlan adásvételi szerződés Bp. I. ker. Pauler u. 21.sz. alagsori 157 m2 helyiség 1/1 arányú tulajdonjoga HARCH design and Build Kft. 14.400.000,- Ft Bp. I. ker. Pauler u. 21.sz. 7098/0/A/39 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Ingatlanvagyon-értékelés (Pauler utca 21.)
28972 ingatlan adásvételi szerződés Bp. XII. ker. belterület, 9630/2 hrsz. (Felhő u. 6/a. sz.) alatti, 3549 m2 „kivett lakóház, udvar” 1/1 arányú tulajdonjoga Magyar Állam képviseletében MNV Zrt. 383.000.000,- Ft Bp. XII. ker. Felhő u. 6/a. sz.9630/2