Elektronikus ügyfélszolgálat


Társaságunk az Elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján biztosítja az elektronikus ügyintézést ügyfelei számára.

Az E-ügyintézési tv. 8. §

(1) bekezdésének értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (IFORM) ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL 
E-PAPÍR SZOLGÁLTATÁSSAL INTÉZHETŐ ÜGYTÍPUSOK
HIVATALI KAPU E ÜGYINTÉZÉS SORÁN FELMERÜLŐ ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR
ÜGYINTÉZÉS FŐTÁV ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATON 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ADATVÁLTOZÁS-KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS  
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK