Központi elérhetőségek

BKM - Budapesti Közműveg logója

CÉGNÉV: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
RÖVIDÍTETT CÉGNÉV: BKM Nonprofit Zrt.
ENGLISH NAME: Budapest Public Utilities Ltd.

SZÉKHELY: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-042582
ADÓSZÁM: 10941362-2-44
PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu