Hazai és nemzetközi szakmai-tudományos együttműködések

A BKM Nonprofit Zrt. az alábbi hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben rendelkezik tagsággal, vállal aktív részvételt azok munkájában divíziói, vagy központi szervezeti egységei révén.

ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere
ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2015-ben jött létre. Megalakulását a hazai környezetipari vállalkozások szakmai érdekvédelmi szervezete, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége kezdeményezte a Nemzeti Akkreditálási Hatóság létrejöttekor. A Klaszter főbb céljai: a hazai akkreditált szervezetek (laboratóriumok és tanúsító szervezetek) érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete, a magyarországi akkreditálási gyakorlat jobbítása, továbbá a tagok szakmai munkájának támogatása, fórum biztosítása az akkreditált szervezetek tapasztalatcseréjéhez és együttműködéséhez. Társaságunk laboratóriuma alapítóként csatlakozott az ASZEK tagságához.

További információ: https://aszek.hu/

CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants (Európai Hulladéktüzelésű Erőművek Szövetsége) 
CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants (Európai Hulladéktüzelésű Erőművek Szövetsége)  logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A CEWEP legfőbb célja a hulladék energetikai hasznosításának népszerűsítése, szerepének növelése az Európai Unió tagállamaiban. A 2002-ben alapított szakmai szövetség ernyőszervezetként 23 országból több mint 400 erőművet fog össze, köztük a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet. A BKM jogelődje 2005-ben lépett a tagok közé. Jászay Tamás, Társaságunk erőművi igazgatója alelnöki tisztséget tölt be a CEWEP szervezetében.

További információ: www.cewep.eu

EOQ (European Organization for Quality) Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 
EOQ (European Organization for Quality) Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület  logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Az Egyesület fő célkitűzése, hogy Magyarország nemzeti képviselőjeként segítse a tagok tevékenységét az EOQ és más nemzetközi szervezetek minőségügyi törekvéseinek megismertetésével és adaptálásával a hazai minőségi színvonal fejlesztése és a lehető legmagasabb nemzetközi szintre való emelése érdekében. Célja továbbá, hogy a magyar minőségügy eredményeit közvetítse az EOQ és más nemzetközi szervezetek fórumain, a magyar szakembereket bekapcsolja ezen szervezetek tevékenységébe. E célok megvalósítása érdekében konferenciákat, workshopokat, tanfolyamokat és más rendezvényeket szervez, valamint kiadja és terjeszti a Minőség és Megbízhatóság című szakfolyóiratot, továbbá koordinálja a nemzeti és nemzetközi szintű Minőség-Innováció éves pályázatot más minőségfejlesztési projektekkel együtt.

További információ: https://eoq.hu/

ISO 9000 FÓRUM Egyesület
ISO 9000 FÓRUM Egyesület logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Az Egyesület fő célkitűzése a minőség iránt elkötelezett tagszervezetek és egyének együttműködésének szervezése annak érdekében, hogy azok a - gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő - minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve minél tökéletesebben valósítsák meg a versenyképes minőségű terméket, szolgáltatást. Tevékenységeik: szakmai konferenciák, céglátogatások és továbbképzések szervezése a legjobb gyakorlatok megismerése, a tapasztalatcsere és az egymástól tanulás érdekében, a minőségtudatosság és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése révén.

További információ: https://www.isoforum.hu/

ISWA International Solid Waste Association (Nemzetközi Szilárdhulladék-gazdálkodási Egyesülés) 
ISWA International Solid Waste Association (Nemzetközi Szilárdhulladék-gazdálkodási Egyesülés) logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Napjainkra több mint 60 országból mintegy 200 egyesület, vállalat, kutatóintézet alkotja a tagságot, ezáltal az ISWA számít a világon a legnagyobb szakmai szervezetnek a hulladékgazdálkodás területén. Az FKF az 1970-es alapítás óta tagja a nemzetközi nonprofit egyesülésnek, amelynek célkitűzése a fenntartható, átfogó és szakszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakulásának elősegítése világszerte. Az ISWA Magyar Tagozatának elnöki tisztét dr. Kiss Tibor FKF hulladékgazdálkodási főigazgató tölti be.

További információ: www.iswa.org

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért nevű szervezetet – Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven – 1995-ben hozták létre, és mára több mint 50 cég a tagja. Az egyesület küldetésének tekinti, hogy a vállalatokat a fenntarthatóság felé vezesse. Évtizedes múltú programjaik, mint az Ablakon Bedobott Pénz, a Nyári Egyetem vagy a Zöld Iroda, a mai napig nagy sikernek örvendenek. Emellett a közelmúltban indított kezdeményezéseik, mint a karbonlábnyom-számítás vagy a Zöld Rendezvény Minősítés is igen népszerűek.

További információ: https://kovet.hu/

Köztisztasági Egyesülés 
Köztisztasági Egyesülés logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Köztisztasági Egyesülés a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltató, illetve alvállalkozó szervezeteket és az e tevékenységhez kapcsolódó gyártó, illetve forgalmazó cégeket tömöríti. Az FKF az 1972-es alapítás óta tagja az Egyesülésnek. A szervezet munkáját Társaságunk munkatársai közül delegált tagként a Szakmai Tanácsban dr. Kiss Tibor FKF hulladékgazdálkodási főigazgató, a felügyelőbizottságban Sámson László hulladékkezelési és hasznosítási igazgató segíti.

További információ: www.koztegy.hu

KREMAT Magyarországi Krematóriumok Országos Szövetsége
KREMAT
A Szövetség feladata a Magyarországon hamvasztást végző szervezetek, így a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziója és egyéb személyek szakmai érdekvédelme, megfelelő társadalmi elismerésük kivívása, szakmai együttműködésük előmozdítása, valamint a felügyeleti szervekkel, hatóságokkal és egyéb szakmai szervezetekkel történő együttműködés kialakítása, a szakmai szabályok elismertetése. A KREMAT fontosnak tartja továbbá a hamvasztásos temetkezési kultúra színvonalának emelését és tagjainak jogi érdekképviseletét.
KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992-ben alakult. Magyarország legnagyobb környezetvédelmi szervezetének tagságát mára mintegy 260 környezetvédelmi szolgáltató, tervező-szakértő cég, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végző, a vízellátás-csatornaszolgáltatásban, a hulladékkezelésben és -hasznosításban, a levegőtisztaság-védelemben, illetve zaj- és rezgésvédelemben, továbbá a kármentesítés területén tevékenykedő vállalkozás adja. A KSZGYSZ a környezetvédelmi ipar szereplőinek szakmai érdekképviseletét a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi. Az FKF 1998-ban lépett be a Szövetségbe.

További információ: www.kszgysz.hu

MAKEOSZ Magyar Kertépítők Országos Szövetsége
MAKEOSZ Magyar Kertépítők Országos Szövetsége logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Szövetség alapvető célja a kertépítő és -fenntartó vállalkozók szakmai érdekeinek és álláspontjának minden téren történő szervezett, hatékony képviselete. Továbbá feladatai közé tartozik szakmai standardok kidolgozása és kommunikálása, a kertépítészeti piac növelése, valamint az ágazat számára kedvező szabályozások elérése. A BKM keretein belül önálló szakmai tevékenységet folytató FŐKERT Kertészeti Divíziója aktív tagja a Szövetségnek.

További információ: www.makeosz.hu

MaTáSzSz Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
MaTáSzSz Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993-ban alakult. Az azóta csatlakozott vállalatok a hazai 650 ezer távfűtéses lakás 93 százaléka számára biztosítják a távhőellátást. Jelenleg mintegy 130 tagja van a Szövetségnek. A MaTáSzSz elsődleges célja a távhőszektor támogatása és fejlesztése; ezen belül három fő tevékenységet végeznek: érdekképviselet és érdekérvényesítés, szakmai kapcsolatteremtés és kommunikáció elősegítése, szakmai és gazdasági fejlesztések támogatása. A Szövetség elnöke Orbán Tibor FŐTÁV távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettes, továbbá a BKM számos vezető munkavállalója tölt be tisztséget a szervezetben.

További információ: www.tavho.org

MET Magyar Energetikai Társaság
MET Magyar Energetikai Társaság logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Magyar Energetikai Társaságot magánszemélyek alapították 1991-ben. A független civil szervezet célja az energetika szakmai képviselete, az ismeretterjesztés, az energetikai szakemberek és az e területen tanuló egyetemi hallgatók generációkon átívelő közösségbe szervezése határokon innen és túl. A BKM jogelődje, a FŐTÁV révén 1992 óta tagja a Társaságnak, amelynek elnöki tisztét Jászay Tamás, a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió erőművi igazgatója tölti be.

 További információ: www.magyarenergetika.hu
MFE Magyar Faápolók Egyesülete
MFE Magyar Faápolók Egyesülete logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A 2010-ben létrejött egyesület elsődleges célja a városi környezetben élő és a természetvédelem szempontjából fontos fák védelme, továbbá a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, a kapcsolódó szakértői és faápolási tevékenységek jövőbeni támogatása, szabályozása és tudományos alátámasztása. Az MFE a fák tulajdonosai, fenntartói között széles körben terjeszti a korszerű faápolási lehetőségekről, a fák élettartamának meghosszabbítási módszereiről szóló ismereteit. Az MFE Favizsgálati Munkacsoportjának vezetője a BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziójának faállomány-fejlesztési szakértő kollégája, Szaller Vilmos.

További információ: www.faapolok.hu

MKET Magyar Kapcsolt Energia Társaság
MKET Magyar Kapcsolt Energia Társaság logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat. Az MKET tagságát és szakmai súlyát tekintve az egyik legjelentősebb szakmai szerveződés az energetika, a villamosenergia- és hőtermelés területén.

További információ: www.mket.hu

MTFE Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete
MTFE Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Az Egyesületet 1998-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a magyarországi temetőket vagy azok egyes részeit, a növények széles körű alkalmazási lehetőségét felhasználva és népszerűsítve, emlékkertekké alakíthassák. Az Egyesület munkájának köszönhetően a látogatók nemcsak úgy tekintenek a temetőkre, mint a sírok tömegére, hanem úgy is, mint az emlékezés méltó helyszínére.

További információ: www.mtfe.hu

OTEI Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület
OTEI Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület logója - A képre kattintással megnyílik a szervezet honlapja egy új lapon.

Az 1971-ben alakult szervezet Magyarországon az elsők között teremtett képviseletet a temetkezési szakmának. A folyamatosan bővülő tagság tevékenységi körébe elsősorban temetkezési szolgáltatások, temetkezési kellékek gyártása, továbbá krematóriumok üzemeltetése tartozik. Az egyesület alelnöke Harsányi Andrea, a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziójának főigazgatója.

További információ: www.otei.hu Együttműködő partnerünk:

MME Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Kelet-Közép-Európa legnagyobb, 1974-ben alapított természetvédelmi szervezetének legfőbb célkitűzése a természet, ezen belül különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása. Napjainkra mintegy 10.000 tag és több ezer önkéntes segíti tevékenységüket. Az 1990-es éve közepe óta az MME budapesti csoportja részt vesz a fővárosi helyi jelentőségű védett területek felmérésében, és a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával közösen élőhelykezelési akciókat szervez az érzékenyebb területek hosszú távú megőrzésének érdekében. Az Egyesület szakemberei végzik továbbá a divízió faápolási munkáit megelőző zoológiai vizsgálatokat, a Fővárosban telepített közel 1000 madárodú szintén a két fél szoros együttműködésének gyümölcse. Az MME Budapesti Helyi Csoportjának elnöke Bajor Zoltán, Társaságunk természetvédelmi és erdőkezelési osztályvezetője.

További információ: https://www.mme.hu/