E ÜGYINTÉZÉS SORÁN FELMERÜLŐ Üzemszünet, üzemzavar

Az E ügyintézés során felmerülő üzemszünet, üzemzavar esetén ügyfeleink az ügyintézést a Társaságunk honlapján hivatalosan közzétett egyéb ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kezdeményezhetik.

Az ügyintézés során, az ügyfél részére megküldendő választ vagy tájékoztatást üzemszünet alatt vagy üzemzavar esetén – az ügyfélkapujához tartozó tárhely helyett – a Társaságunk nyilvántartásában szereplő, az ügyfél által megadott egyéb elérhetőségre küldjük.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek

A MOHU BUDAPEST által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet – a MOHU BUDAPEST megbízása és meghatalmazása alapján – a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

MOHU BUDAPEST
Telefon: +36 1 700 7000
E-mail: info@mohubudapest.hu
Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Időpontfoglalás:
FKF időpontfoglaló
Honlap: www.mohubudapest.hu
www.fkf.hu
www.budapestikozmuvek.hu

E-ügyintézés:
Online ügyintézés
www.magyarorszag.hu

FKF logó
FKF Köztisztasági Divízió
Telefon:  +36 1 700 7000
E-mail: info@budapestikozmuvek.hu

Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Honlap: www.fkf.hu
www.budapestikozmuvek.hu
E-ügyintézés:
FKF Online ügyintézés
www.magyarorszag.hu

Főkert logó
FŐKERT Kertészeti Divízió
Telefon: +36 1 700 7000
E-mail: info@budapestikozmuvek.hu
Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Honlap: www.fokert.hu
www.budapestikozmuvek.hu
E-ügyintézés:
www.magyarorszag.hu
Főkert logó
FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió
Telefon: +36 1 700 7000
E-mail: info@budapestikozmuvek.hu
Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Időpontfoglalás:
FŐTÁV időpontfoglaló 
Honlap: fotav.budapestikozmuvek.hu
www.budapestikozmuvek.hu
E-ügyintézés:
Online ügyfélszolgálat
www.magyarorszag.hu
Főkert logó
FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió
Telefon: +36 1 700 7000
E-mail: info@budapestikozmuvek.hu
Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Honlap: foketusz.budapestikozmuvek.hu
www.budapestikozmuvek.hu
E-ügyintézés:
Online megrendelés
www.magyarorszag.hu
BTI logó
BTI Temetkezési Divízió
Telefon: +36 1 700 7000
Email: 
szolgaltatas@budapestikozmuvek.hu
Személyes ügyfélszolgálatok:
Irodáink
Temetők: Temetők
További elérhetőségek: Kapcsolat 
Időpontfoglalás:
BTI időpontfoglaló 
Honlap: bti.budapestikozmuvek.hu
www.budapestikozmuvek.hu
E-ügyintézés:
www.magyarorszag.hu

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK  »             TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK NYITVATARTÁSA »

A Budapesti Közművek egységesíti telefonos ügyfélszolgálati hívószámait

Ügyfeleink hatékonyabb kiszolgálása és ügyfélszolgálataink összehangoltabb működése érdekében Társaságunk 2022. június 7-től - elnevezésükben is megújult - ügyfélszolgálati irodáiban új nyitvatartási rendet vezetett be. Az új nyitvatartási rend az alábbi linken érhető el: https://www.budapestikozmuvek.hu/ugyfelszolgalati-irodak-elerhetosegei-es-nyitvatartasuk

Az egységesítés következő lépéseként racionalizáltuk az egyes divíziók (FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió, FKF Hulladékgazdálkodási Divízió, FKF Köztisztasági Divízió, FŐKERT Kertészeti Divízió, BTI Temetkezési Divízió, FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió) telefonos ügyfélszolgálatait, és kialakítottuk a BKM telefonos ügyfélszolgálatának egységes IVR-menürendszerét, ahonnan ügyfeleink könnyen kiválaszthatják a kívánt divíziós szolgáltatást.

2022. október 1-től telefonos ügyfélszolgálatunk minden, a Budapesti Közművek által nyújtott szolgáltatással (távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, köztisztaság, kertészet, temetkezés, kéményseprőipar) kapcsolatban egységesen az alábbi telefonszámon fogadja az érdeklődők hívásait: 

+36 1 700 7000.

A korábbi hívószámokon 2022. október 1-től ügyintézést már nem lehet kezdeményezni, az új egységes hívószám használatára automatikus hangüzenet hívja fel a figyelmet.  

A BKM telefonos ügyfélszolgálatának hívószáma 2022. október 1-től: +36 1 700 7000