ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Amennyiben az érdemi ügyintézéséhez kitöltendő nyomtatvány is csatolandó, akkor azt –  aláírásokkal ellátva – a bejelentéséhez szükséges csatolni. 

Nyomtatványaink honlapunkról tölthetők le.

Elektronikus aláírással nem rendelkező lakossági ügyfeleink számára lehetőség van a benyújtandó dokumentumot az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés  (AVDH) szolgáltatással hitelesíteni. 

A hitelesítés a következő linken érhető el: https://magyarorszag.hu/avdh  

A rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek (jognyilatkozatainak), illetve meghatalmazásainak rögzítésére. 

A rendelkezési nyilvántartás a következő címen érhető el: Rendelkezés Nyilvántartás (gov.hu)