Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony korszerűsítése

Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

A KEOP-5.4.0/12-2015-0020 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

 

A FŐTÁV Zrt. bemutatása

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltatója. Alapvető feladatunk a hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése, mellyel biztosítjuk a fűtést és használati melegvízellátást. Társaságunk részben pályázatok keretében, részben saját forrásaiból folyamatosan fejleszti, korszerűsíti szolgáltatásait. A hőenergia-előállításban törekszünk a megújuló források részarányának növelésére és a hatékonyság fokozására.

Fejlesztési eredmények

A „Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című projekt 2014-ben valósult meg.

A FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén mintegy 3.500 darab saját tulajdonú felhasználói hőközpont üzemel, amelyeknek jelentős részét a beépítés óta még nem újították fel. Ezek a hőközpontok kizárólag a saját épületüket látják el fűtéssel és/vagy használati melegvízzel, könyv szerinti értékük alacsony, illetve sok esetben nulla. Korábban csak az üzemben tartásukhoz legszükségesebb munkákat végezték el rajtuk, helyigényük nagy, főberendezéseik (mind a hőcserélők, mind a szivattyúk) elavultak, így energetikai hatékonyságuk (pl. hőveszteségük, villamosenergia-felhasználásuk) a mai kor követelményeit nem elégíti ki.

Mivel a FŐTÁV stratégiájának egyik hangsúlyos elemét a működési hatékonyság fokozása képezi, illetve mivel a Társaság az ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetésével is elkötelezett az energetikai hatékonyság fokozása és az energiaköltségek mérséklése mellett, ezért egy tervszerű rekonstrukciós programot tart fenn, amelynek keretében folyamatosan cseréli a legkedvezőtlenebb adottságú, legrosszabb állapotban lévő hőközpontjait a kor követelményeinek megfelelő, korszerű berendezésekre.

A felújítás során új, kis helyigényű, jól hőszigetelt, a korábbinál sokkal alacsonyabb villamosenergia-felhasználással üzemeltethető, DDC szabályozással működő, energetikai szempontból hatékony elő-utófűtős kapcsolású, modul rendszerű, távfelügyeletbe kapcsolható, továbbra is csak a saját épületet ellátó felhasználói hőközpontokat építettünk be. Ezzel megvalósult a hőközpontok alacsony működési költséggel való üzemeltethetősége, energetikailag optimális szabályozhatóságaA hőközponti célra tovább nem használt helyiségeket vissza lehet adni a tulajdonosoknak. A kisméretű berendezések beépítése pedig lehetővé teszi a hőveszteségek jelentős csökkenését.A projekt keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

  • a hőközpontok kiviteli tervezése részben saját, részben külső kapacitással,
  • az épületekbe beépítendő, modul rendszerű hőközpontok gyártmánytervezése, és saját kapacitású legyártása,
  • a régi felhasználói hőközpontok elbontása,
  • az új modul rendszerű hőközpontok helyszíni installálása (gépész, villamos, szakipari kivitelezések), üzembe helyezése, beszabályozása, távfelügyeletbe kapcsolása (részben saját, részben külső kivitelezéssel),
  • a hőközpontok érintésvédelmi ellenőrzése, üzemeltetésre történő átadása,
  • az elektromos mérőhelyek szabványosítása, és
  • a hőközponti rendeltetéssel tovább nem használt helyiségek tulajdonosnak való visszaadása egyéb hasznosítási célra.

A KEOP-5.4.0/12-2015-0020 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT FŐBB ADATAI

A FŐTÁV szolgáltatási területén mintegy 3.500 darab saját tulajdonú felhasználói hőközpont üzemel. Ezek közül a projekt keretében 2014-ben 85 darab, összesen 54,23 MW beépített teljesítménnyel rendelkező hőközpontban végezték el a fentiekben bemutatott feladatokat.

A projekt eredményeképpen jelentősen, 20.594 GJ/év-vel csökken a hőközpontok hőfelhasználása, és 89.909 kWh/év-vel mérséklődik villamosenergia-felhasználásuk.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

920 624 804,50 Ft

Az igényelt támogatás összege (Ft)

920 624 804,50 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

Az energetikai és környezeti eredményeket mérő monitoring mutatók értékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Monitoring mutató neve

Mértékegység

Változás célértéke

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

GJ/év

18.300,65

ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq)

t CO2 eq/év

1.056,69

A fejlesztés közvetlen célcsoportját a 85 db korszerűsített felhasználói hőközpont által ellátott felhasználók képezik, tágabb értelemben azonban, az elért 18 TJ/év primerenergia-megtakarításon és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken (1.056 tonna/év elmaradó CO2 üvegházhatású gázkibocsátás) keresztül, a főváros valamennyi lakosa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2015. október 30.