A FŐTÁV Zrt. sajtóközleménye - A FŐTÁV Zrt. hőközpontjainak szétválasztása - ÚJ Széchenyi terv

Az épületek hőmennyiség felhasználásának önálló mérése és szabályozhatósága volt a célja annak a fejlesztésnek, melyre közel egymilliárd forint támogatást nyert a FŐTÁV Zrt. A KEOP-5.4.0/12-2013-0026 kódszámú, „Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című pályázat megvalósítása során 169 db korszerű felhasználói hőközpont létesült, valamint kiépült az ezeket ellátó, közvetlenül a földbe fektetett, előszigetelt bekötővezeték hálózat, mintegy 7 kilométer hosszban. A projekt összköltsége közel 2,3 milliárd forint volt.

2009-ben a FŐTÁV távhőrendszereiben még sok olyan hőközpont üzemelt, mely nemcsak egy épületet, hanem több, úgynevezett kapcsolt épületet is ellátott fűtéssel és melegvízzel. A projekt célja az volt, hogy ezen épületek mindegyike saját, önálló hőközpontot kapjon, ezáltal az egyes épületek hőenergia felhasználása önállóan mérhető, illetve szabályozható legyen, így a korábban kényszerűen összekapcsolt épületek lakóközösségei ne függjenek egymás fogyasztási szokásaitól.

A projekt keretében 55, több épületet ellátó szolgáltatói hőközpont helyett 169 új, korszerű ún. felhasználói hőközpont létesült mintegy 78 megawatt összes beépített teljesítménnyel, valamint kiépült az ezeket ellátó, közvetlenül a földbe fektetett, előszigetelt vezetékpár-hálózat összesen 7 kilométer hosszban.

A Társaság célja, hogy a felhasználók elvárásának, igényének megfelelő hőenergiát gazdaságosan biztosítsa. Versenyképessége érdekében az utóbbi években számos beruházást hajtott végre.

A szolgáltatói hőközpontok szétválasztásával

  • megteremtette az épületenkénti mérés és szabályozhatóság feltételeit, mely nemcsak a törvényi előírásoknak való maradéktalan megfelelést biztosítja, hanem a fogyasztói elégedettség növeléséhez is hozzájárul;
  • a fejlesztéssel elért energia-megtakarítás a földgázfelhasználást, illetve a vásárolt hőenergia mennyiség csökkenését eredményezi, ami a fogyasztói terhek mérséklődésében jelentkezik;
  • a kevesebb tüzelőanyag-felhasználás az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenti, amivel elősegíti a nemzetgazdaság környezetvédelmi céljainak elérését.

A fejlesztés legfőbb nyertesei a szétválasztott szolgáltatói hőközpontok által ellátott fogyasztók, de tágabb értelemben az elért 87 ezer GJ/év (2,5 millió m3/év földgáz) energia-megtakarításon – és az ebből eredő 5.000 t/év CO2 kibocsátás elmaradásán – keresztül a főváros valamennyi lakosa.