Budapest uniós támogatásból újabb lépéssel került közelebb a fenntartható hulladékgazdálkodáshoz

Augusztus 29.
BKM, Fenntarthatóság
Budapest uniós támogatásból újabb lépéssel került közelebb a fenntartható hulladékgazdálkodáshoz

KÖZLEMÉNY

A sikeres próbaüzemet követően augusztus végén megkezdte működését a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió hulladékátrakó állomásként szolgáló Logisztikai Szolgáltató Központja. A létesítmény egy korábban használaton kívüli telephelyen valósult meg. Működésével jelentősen hozzájárul a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelésének és a hulladékbegyűjtő járművek károsanyag kibocsátásának mérsékléséhez, ezzel is támogatva Budapest és a BKM környezetvédelmi erőfeszítéseit.

Az augusztus 29-én tartott sajtótájékoztatón Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes többek között elmondta, hogy a Főváros különösen nagy értéknek tartja az új létesítmények munkahelyteremtő hatását. A projekt révén ugyanis uniós forrásból 150 újabb, stabil, hosszú távon is tervezhető, a zöld gazdaságot erősítő munkahely jött létre Budapesten. „Másik kiemelendő eredmény, hogy a budapestiek egy újabb, a szelektíven gyűjthető hulladékok teljes palettáját átvenni képes, a hét minden napján nyitva tartó hulladékudvarral lettek gazdagabbak” –fogalmazott a városvezető.

Az uniós irányelvek teljesítésében, a körforgásos hulladékgazdálkodáshoz vezető úton, sőt a BKM szakmai kompetenciájának bővülésében is fontos előrelépés, hogy új létesítményekkel gazdagodott a Budapesti Közművek,” - fogalmazott Dr. Kiss Tibor, a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának vezetője. „A projekt sikere, és a fenntartható hulladékgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos, hogy a jövőben minél többen vegyék igénybe mind a hulladékudvarokat, mind a két újrahasználati központot. Igazi eredményeket ugyanis csak a budapestiekkel együttműködve, közösen tudunk elérni” – fogalmazott a BKM főigazgatója.

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója, az ország egyik legjelentősebb hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként több, mint 960 ezer budapesti háztartás, közel 30 ezer gazdálkodó szervezet, valamint az agglomerációban további 150 ezer lakos hulladékát kezeli. Az FKF csak Budapesten évente mintegy 700 ezer tonna települési szilárd hulladékot gyűjt be a 3 hulladékszállítási üzemből kivonuló, jellemzően napi 150 járattal. Ebből közel 380 ezer tonnát a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosít termikusan a Társaság. Ez a technológia – amellett, hogy hozzájárul a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérsékléséhez – jelentős földgáztüzelést (csak 2021-ben 28 millió m3 földgáz felhasználását takarított meg) vált ki távhőelőállítással, valamint környezetbarát villamos energiát táplál az országos hálózatba. A létesítményben termelt hőenergia a BKM FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió hálózatán keresztül mintegy 76 ezer budapesti lakásba jut el távfűtés és használati melegvíz formájában. A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben előállított villamosenergia pedig több, mint 40 ezer átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A fennmaradó hulladék- mennyiséget a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban kezelik és ártalmatlanítják.

A most átadott Logisztikai és Szolgáltató Központ éves szinten 110 000 tonna kommunális hulladék átrakását teszi lehetővé teljesen zárt, bűz- és pormentes technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett. Ennek eredményeként egy tömörített hulladékot szállító gépjármű pótkocsival együtt akár két és fél, három hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja környezetkímélőbb és a fővárosi közúthálózatot kevésbé terhelő módon a hulladékkezelés helyszínére eljuttatni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladékkezelés helyétől legtávolabb eső dél-pesti kerületekben a kommunális (háztartási) hulladékot begyűjtő kukásautók a Logisztikai Központba jönnek, hogy a rakományukat további tömörítést követően, zárt konténerben kamionok szállítsák el a kezelés helyére, amíg ők visszatérhetnek az utcákra további tartályokat leüríteni. Mindezzel nemcsak értékes munkaidőt és üzemanyagot takarít meg a Társaság, de jelentősen csökken a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelése és a megtett távolság csökkenése révén a hulladékbegyűjtő járművek károsanyag kibocsátása és üzemanyag felhasználása.

Az újonnan átadott központ nem csak átrakóállomásként funkcionál, hanem helyet ad egy új hulladékudvarnak is, ezzel már 18 lakossági hulladékudvar áll a budapestiek szolgálatában. Az FKF udvaraiban olyan hulladékok adhatók le szelektív módon, amelyek kidobására a házhoz menő hulladékgyűjtés során nincs, vagy csak korlátozott mennyiségben van lehetőség. Leadhatók többek között a lomhulladékok, bontási törmelékek, elektromos és elektronikai hulladékok, stb. A leadható hulladékok típusairól és a leadás feltételeiről bővebb információk elérhetőek a Társaság honlapján.

A Logisztikai Szolgáltató Központ és az új hulladékudvar XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz. 140018/2) szám alatt, a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű projekt összesen 10 984 022 360 forint európai uniós támogatással és hazai társfinanszírozással valósul meg.

Ugyanezen projekt keretében nyitották meg kapuikat 2016-ban a nagy népszerűségnek örvendő Szemléletformáló és Újrahasználati Központok (SZUK) a XV. és XVIII. kerületekben. Az itt található hulladékudvarokban a budapesti lakosok díjmentesen adhatják le csomagolási és egyéb, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött, veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékaikat, amelyeket zárt környezetben való ideiglenes tárolás után a BKM továbbad újrahasznosításra, vagy ártalmatlanításra. A SZUK-ok legalább ennyire fontos funkciója az újrahasználat előmozdítása; itt a már megunt, vagy feleslegessé vált, ugyanakkor mások számára még használható tárgyak találhatnak új otthonra. A cél az átvett tárgyak minél nagyobb arányban való visszajuttatása a lakossághoz, ezzel a hulladékkeletkezés csökkentése, az újrahasználati arány növelése. Mindezeken felül a központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák, a fővárosban és különösen a környező kerületekben élő vagy tanuló gyermekek részére interaktív, szemléletformáló foglalkozások, tanórák megtartására.

Szintén ezen uniós beruházás részeként került a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe egy lomdaráló berendezés, amely segítségével azok a nagydarabos hulladékok, amelyek méretük miatt korábban lerakóba kerültek, ma már darálást követően, kiváló fűtőértéküknek köszönhetően Budapest távhő és áramellátását szolgálják. Ezenfelül egy fémleválasztó berendezéssel is kiegészült az üzem, így ma már a mágnesezhető fémeket is vissza tudják nyerni a termikus hasznosítás után visszamaradó salakból, amit azután, mint értékes nyersanyagot visszaadnak a gazdasági körforgásba.

A hosszútávú projekt év végén zárul, mikor is utolsó elemként üzembe helyeznek egy Hulladékválogató Művet. Ennek csarnoképülete már a projekt első felében elkészült, jelenleg a válogatósor telepítése, a technológia kialakítása zajlik. A létesítmény átadásával a fővárosi közszolgáltatónak lehetősége nyílik arra, hogy a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot a körforgásos gazdaság elvének minél teljesebb érvényesítése érdekében maga válogassa, és ilyen formában optimalizált feltételekkel adja tovább újrahasznosításra.

A teljes beruházás kiemelt célja a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fenntarthatóságának növelése gazdasági és környezeti szempontból egyaránt, a szelektíven gyűjtött, valamint hasznosított hulladékok arányának növelése, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakóba. A beruházás által a fővárosi hulladékgazdálkodás jelentős lépéssel kerül közelebb az uniós irányelvekhez, melyek a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodás elérendő sarokszámait rögzítik a tagállamok számára.

A projekt teljeskörű befejezésének határideje: 2022. december 1.


További információ:


Főpolgármesteri Hivatal

Sajtókapcsolati Csoport

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

E-mail: sajto@budapest.hu