A Budapesti Közművek saját szakemberei telepítik a napelemeket a társaság létesítményeiben

Április 19.
BKM
A Budapesti Közművek saját szakemberei telepítik a napelemeket a társaság létesítményeiben

Saját szakembergárdájára támaszkodva, meglévő telephelyein év végéig megkétszerezi napenergia-termelő kapacitásait a Budapesti Közművek.

Az egységes fővárosi közműtársaság, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. 2021. szeptemberi megalakításával nemcsak az alaptevékenységet jelentő hat közszolgáltatás (távfűtés, temetkezés, hulladékgazdálkodás, kéményseprés, kertészet, köztisztaság) szempontjából jelentkezett komoly hatékonyság-növelési lehetőség, hanem a kiszolgáló, infrastrukturális területek egységes kezelésében is. Erre példa a saját tulajdonú létesítmények egységes üzemeltetése, hiszen az integrált közműtársasággal összességében egy több száz, jellemzően üzemi és kiszolgáló létesítményből álló, saját tulajdonú ingatlan portfólió jött létre. 

A Budapesti Közművek működésével immár az egész vállalat számára rendelkezésre állnak azok az energetikai, épületgépész és villamossági szakmai kompetenciák, amelyek több esetben kiválthatnak korábban, a jogelőd társaságok által külső vállalkozásoktól igénybe vett tevékenységeket. Ezzel költséghatékonyabban lehet elvégezni egyes energetikai jellegű fejlesztéseket, így a napelemes kiserőművek sajáterős létesítését is.

A Budapesti Közművek létrejöttével rendelkezésre álló egységes energetikai szakértelem, és az integrált közműtársaság működésében felértékelődő fenntarthatósági szempontok időszerűvé tették, hogy a BKM intenzív napenergia-fejlesztéseket indítson. A most indult program révén a Budapesti Közművek év végéig számos telephelyén létesít napelemes kiserőműveket.

A fejlesztések megalapozásaként a Budapesti Közművek 2023-ban nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként napelem-modulokat, invertereket, tartószerkezeteket vásárolt. A beszerzett eszközöket a társaság szakembergárdájára és eszközparkjára támaszkodva, saját kivitelezésben telepíti, amit saját mérnöki tervezőcsoportja készít elő.

A telepítések még az idén – az engedélyezési folyamatokat is figyelembe véve – teljeskörűen megvalósulnak, összesen több mint tucatnyi telephelyen közel 500 kW lesz a Budapesti Közművek különböző divízióinak (FŐTÁV, FKF, FŐKERT, BTI, FŐKÉTÜSZ) üzemi épületei tetőszerkezetein elhelyezett termelő kapacitás. A telepítendő egységek méretezésénél az egyes helyszínek építészeti alkalmassága mellett az adott telephely saját villamosenergia-felhasználása, és jövőbeni igénye is fontos szempont volt, a „kiserőművek” ugyanis az adott telephely kereskedőtől vásárolt villamosenergia-igényét hivatottak mérsékelni. A Budapesti Közművek napelemei által termelt zöld áram évente több, mint 200 tonna üvegházhatású gáz kibocsátásának elkerülését fogja eredményezni.

A napelemes kiserőművek telepítéséről és az idén már megvalósult új létesítésekről készült képek „Fotó: Budapesti Közművek” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók a hír illusztrációjaként.


Budapest, 2024. április 19.


BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.