Budapesti Közművek Üzletszabályzat módosítás - 2023.09.01.

Szeptember 01.
BKM, Ügyfélszolgálati tájékoztató
Budapesti Közművek Üzletszabályzat módosítás - 2023.09.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/b. § (9) bekezdése, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Budapesti Közművek Üzletszabályzatában 2023.09.01. hatállyal az alábbi módosításokra került sor.1. Az FKF Hulladékgazdálkodási Divíziót érintő módosítások

A Budapesti Közművek Üzletszabályzatának

 • II.B.3 fejezetében (FKF Hulladékgazdálkodási Divízió - Dunabogdány) törlésre került az a rendelkezés, miszerint a Budapesti Közművek tartós bérlet formájában 80 és 120 literes hulladékgyűjtő edényzetet biztosít azon fogyasztók részére, akik nem rendelkeznek saját tulajdonú gyűjtő edényzettel - illetve szükség esetén gondoskodik ezek cseréjéről -, a bérleti dj összegére és annak kiszámlázására vonatkozó előírásokkal együtt [II.B.3 fejezet 6.1.1 pont].

II.B.6 fejezetéből (FKF Hulladékgazdálkodási Divízió - Tahitótfalu) kikerültek a Budapesti Közművek kötelezettségei közül az alábbiak:

 • a 60, 80, 120 és 240 literes gyűjtőedények MSZ EN 840-1 szabvány szerinti beszerzése [II.B.6 fejezet 9.2 pont];
 • lakott ingatlanok esetében az MSZ EN 840-1 szabvány szerinti 60, 80, 120 és 240 literes gyűjtőedények térítésmentes biztosítása [II.B.6 fejezet 9.2 pont];
 • lakott ingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok részére a biológiailag lebomló hulladék kezelésének elősegítése érdekében kedvezményes áron komposztáló láda biztosítása [II.B.6 fejezet 9.2 pont].


2. A FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziót érintő módosítások

A Budapesti Közművek Üzletszabályzatának


 • IV. fejezetében (FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió) 
  • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének (TKSZ) 20.3. pontját érintő módosítás átvezetésre került az Üzletszabályzatba az alábbiak szerint:
  • a Budapesti Közművek jogosult a felhasználó vagy a díjfizető lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező bármekkora összegű túlfizetést, amennyiben a felhasználó erről eltérően nem rendelkezik;
  • amennyiben a felhasználó vagy díjfizető a túlfizetés összegének beszámításával kapcsolatban arról szeretne nyilatkozni, hogy nem kívánja a túlfizetés összegének későbbi számláiban való beszámítását, akkor a Budapesti Közművek a túlfizetés összegét a felhasználó vagy díjfizető nyilatkozatában megadott bankszámlaszámára utalja a számla kiállítást követő 8 napon belül, vagy biztosítja a felhasználó vagy díjfizető részére az összeg személyesen történő felvételét az ügyfélszolgálatokon;
  • minden olyan esetben, ha a visszafizetés a felhasználó vagy díjfizető nyilatkozatában adott bankszámlára nem lehetséges a Budapesti Közművek a visszafizetést a soron következő számlákban érvényesítheti [IV.A. fejezet 3.7.5.4. pont].
  • A számlázás megszűnésekor, a felhasználó/díjfizető személyében bekövetkezett változáskor a rendezést tartalmazó elszámoló számla illetve a díjfizetők közötti naparányos rendezést tartalmazó elszámoló számla kiállítását követően keletkező visszautalandó összegre vonatkozóan rögzítésre került, hogy a Budapesti Közművek köteles 8 napon belül bankszámlára történő visszautalással visszafizetni a felhasználónak/díjfizetőnek a visszautalandó összeget. Amennyiben a felhasználó/díjfizető részéről nem áll rendelkezésre a visszautaláshoz szükséges bankszámlaszám a felhasználó/díjfizető jogosult nyilatkozatban a bankszámlaszám megadására, amelyre a Budapesti Közművek a visszautalást teljesíti, vagy biztosítja a felhasználó vagy díjfizető részére az összeg személyesen történő felvételét az ügyfélszolgálatokon [IV.A. fejezet 3.7.5.4. pont].


A BKM Nonprofit Zrt. hatályos Üzletszabályzata a https://www.budapestikozmuvek.hu/uzletszabalyzatok honlapon található.


Tisztelettel:

BKM Nonprofit Zrt.