Hol van a fővárosiak által az elmúlt három évben befizetett több milliárdnyi kukadíj és az FKF dolgozói által megtermelt egyéb bevétel?

Október 10.
BKM
Hol van a fővárosiak által az elmúlt három évben befizetett több milliárdnyi kukadíj és az FKF dolgozói által megtermelt egyéb bevétel?

Az elmúlt napokban a média egy szűk körében félrevezető, valótlan információk jelentek meg az NHKV Zrt. (Kukaholding) által az FKF részére az elmúlt évek során juttatott finanszírozással kapcsolatban.

Ezek kapcsán a Budapesti Közművek a jelen közleményben néhány tényszámot rögzít.

Az FKF Nonprofit Zrt., majd ennek jogutódja a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (ezen belül az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió) az elmúlt öt évben az alábbi hulladékgazdálkodási bevételekhez jutott:

2017

2018

2019

2020

2021

30,56 Mrd Ft

30,91 Mrd Ft

28,41 Mrd Ft

27,99 Mrd Ft

26,16 Mrd Ft

A táblázatban szereplő bevételek az FKF, kizárólag hulladékgazdálkodással összefüggő, budapesti és 9 agglomerációs településen végzett gyűjtési, szállítási, hulladékkezelési, és ártalmatlanítási tevékenységének teljes közszolgáltatási bevételét tartalmazzák. A kimutatások a Társaság hiteles, auditált nyilvános beszámolóiban megtalálhatóak.

Fentiekből egyértelműen látható, hogy az elmúlt, pénzügyileg lezárt öt éves időszak elejéhez képest mára a tevékenység finanszírozása mintegy 15%-kal csökkent. Az FKF bevételeinek mértékét a Kukaholding szabályozza.

Mindezzel szembeállíthatóan viszont a vizsgált időszakban (2017-2021) a magyarországi kumulált összesített fogyasztói árindex 18,2% (infláció), míg az FKF által beszerzett áruk és szolgáltatások árát meghatározó ipari termelői árindex 31,6% volt. További figyelembe veendő körülmény, hogy a vizsgált időszak (2017-2021) alatt a forint / euró árfolyam alapján a forint 15,9%-ot romlott.

A fentiekből egyértelműen következik, hogy összességében a Kukaholding markáns forrásszűkülést okozott az elmúlt három évben, miközben az ellátandó feladat volumene változatlan maradt. Budapest területe nem lett kisebb. A Társaságunknál dolgozó, a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó létszám nem csökkent.

Látható tehát, hogy az önkormányzati választásokat követően (2019) az állam évente mintegy 3-5 Mrd Ft-tal kevesebb finanszírozást juttat az FKF-nek.

Felmerül a kérdés, hogy hol van a fővárosiak által az elmúlt három évben befizetett kukadíj, és az FKF dolgozók által a fővárosi hulladékból megtermelt egyéb (energetikai hasznosítás, zsákértékesítés, haszonanyag-értékesítés, piaci tevékenység) bevétel.

A fenti adatokat az alábbi grafikon szemlélteti:


Budapest, 2022. október 10.

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

PR és kommunikációs igazgatóság