Megújul és bővül a főváros távfűtési rendszere: építési munkálatok a Pannónia utcában

Március 07.
BKM
Megújul és bővül a főváros távfűtési rendszere: építési munkálatok a Pannónia utcában

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - részben uniós forrású beruházás keretében - távhővezetéket épít, továbbá a már meglévő vezetékeket korszerűsíti a XIII. kerület Pannónia utcában, így a jövőben még több belvárosi lakoshoz és intézményhez jut el, jelentős energia-megtakarítás mellett a környezetbarát, korszerű távhőszolgáltatás.

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami a levegő szennyezettségi szintjét jelentősen növeli. A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, és az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható mind Budapest, mind kiemelten a belvárosi területek levegőminősége. A távfűtés ugyanis - szemben a legtöbb fűtési megoldással - a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint nagyságrendekkel hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés, ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös.

A budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg, azonban a BKM FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió folyamatban lévő és tervezett távvezetéki és hőforrás-oldali fejlesztéseinek hosszú távú eredményeként akár évi 400 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarítása is elérhető a hagyományos fűtési rendszerekhez képest. Emellett a fejlesztések csökkentik a helyi szennyezőanyag-kibocsátást is.

A beruházásnak fontos része a már meglévő távhővezetékek korszerűsítése. A primer vezetékhálózat egyes szakaszai ugyanis koruknál fogva már elavultak, fajlagos hőveszteségük részben a környezeti hatások, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok miatt magas. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása jelentős energia-megtakarítást eredményezhet.

A tervezetten 2023. március 6-án kezdődő – a Pannónia utcának a Szent István körút és Radnóti Miklós utca közötti részén szakaszos lezárásokkal járó – munkálatok várhatóan 2023. III. negyedévében végződnek.

A kivitelezési munkálatok miatt március 6. hétfő reggel 7 órától a Pannónia utcának a Szent István körút és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán parkolási korlátozás lépett érvénybe.

A Társaság ezúton is kéri a gépkocsival még az érintett szakaszon parkoló gépjármű-tulajdonosokat, hogy a munkavégzés zavartalan megkezdése érdekében szíveskedjenek járműveikkel elhagyni a területet. A megadott szakaszokon esetlegesen továbbra is ott maradó járműveket a kivitelezést végző cég elszállíthatja, amellyel kapcsolatban a tulajdonosok a Vígszínház utca – Pannónia utca sarkánál kihelyezett őrbódénál kapnak tájékoztatást.

A jelenlegi munkálatok az átmenő forgalmat nem érintik, a Pannónia utca teljes egészében járható marad mind a tömegközlekedés, mind a gyalogos-, kerékpár - és gépjárműforgalom számára.

A kivitelezésről és a csőfektetési munkálatokkal kapcsolatos további tudnivalókról a Társaság és a kivitelező cég a XIII. kerület Önkormányzatával együttműködve, folyamatosan tájékoztatni fogja a környéken lakókat és dolgozókat.

A hulladékszállítást a Pannónia utcában a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója a megszokott rend szerint végzi. Kérik, hogy az ott lakók a tartályokat továbbra is a megszokott napokon, reggel 5 óráig készítsék ki az ürítéshez úgy, hogy azok a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozzák.