Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben I. szakasz

December 19.
BKM
Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben I. szakasz

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma “Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyert el támogatást és valósította meg a pályázat I. szakaszát.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 azonosítószámú projekt első szakasza 2,766 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg.

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami jelentősen növeli a levegő szennyezettségét. A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, a meglévő távhővezetékek és hőközpontok korszerűsítésével, valamint új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható Budapest levegőminősége. A távfűtés ugyanis - szemben a legtöbb fűtési megoldással - a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint energetikailag hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés. Ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös.

A projekt során a Belváros északi részének távhőellátása érdekében bővítettük, illetve megépítettük a XIII. kerület Radnóti Miklós utca és az V. kerület Markó utca között a stratégiai jelentőségű Pannónia utcai vezeték I. ütemét, melynek során 2x DN 400/560 méretű vezetéket fektettek le 692 nyomvonal-méter hosszúságban.

A munkálatok eredményeként Budapest legsűrűbben lakott részein 11 új fogyasztó csatlakozott a távhőre, összesen 14,61 MW csúcshőteljesítmény-igénnyel. A távfűtést választották Budapest jelentős lakáspiaci fejlesztéseként a XIII. kerületben megépülő Duna Terasz Grande lakónegyed első épületei és a Danubio Lakópark is. Újonnan épült irodaházak távhőre kötése is megvalósult, köztük a Bécsi Greens, a MOL Campus, az Alphagon, az Info Park „A” épület, továbbá a H2O irodaházak. A fentieken túl az MTVA székház, a Laurencz László Sportcsarnok és iskolaépület is a távhőhálózatra csatlakozott.

A piacbővítésen túl a pályázat részeként 63 db, technológiailag és üzemeltetés szempontjából is elavult hőközpont teljes felújítása valósult meg. Az energiahatékonyság növekedésének köszönhetően egyrészt jelentősen csökken a hőközpontok villamosenergia-felhasználása, másrészt a korszerűsítéssel elérhető hő-megtakarítás tovább mérsékli a fővárosi távhőszolgáltatás primer energia szükségletét.

A projekt megvalósítása során 2021-2022-ben tovább folytatódott a hőközpontok távfelügyeletbe kötése 213 db helyszínen. A hőközponti távfelügyelet célja a távhőszolgáltatás minőségének, ügyfélközpontúságának és energetikai hatékonyságának javítása, az üzemeltetés költségeinek csökkentése mellett.

A fentieken túlmenően a FŐTÁV elvégezte hat meglévő távhővezeték szakasz korszerűsítését is mindösszesen 880 nyomvonal méter hosszúságban. A primer vezetékhálózat ezen szakaszai 40 év feletti korukból következően technológiailag elavultak, gyakori üzemzavarok okozói voltak. A vezetékszakaszok és a kapcsolódó szerelvények technológiaváltó felújításának köszönhetően a hőveszteségek jelentősen csökkentek, a távhőellátás üzembiztonsága pedig javult.

A piacbővítő és környezeti teljesítményt javító intézkedéseknek köszönhetően az energiahatékonyság növelés által elérhető primerenergia-felhasználás csökkenés évente 76 414,29 GJ, az üvegházhatású gázok kibocsátásának éves csökkenése pedig 5 155,0912 tonna CO2ekv lesz.

A projektről bővebb információt a www.budapestikozmuvek.hu oldalon olvashatnak.


Budapest, 2023. december 19. Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.