Szerény nyereséggel zárta a tavalyi évet a Budapesti Közművek

Május 31.
BKM
Szerény nyereséggel zárta a tavalyi évet a Budapesti Közművek

A Fővárosi Önkormányzat 2020 decemberében döntött arról, hogy hat szolgáltatási tevékenységet (hulladékgazdálkodás, kertészet, kéményseprés, köztisztaság, távfűtés, temetkezés) ellátó öt fővárosi céget (BTI Nonprofit Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kéményseprőipari Kft., FŐTÁV Nonprofit Zrt.) egy cégben egyesíti, és ezzel megalakítja az egységes budapesti közműtársaságot.

A városüzemeltetésben széles körben elterjedt és bevált ún. Stadtwerke-modell számos európai városban, köztük például Bécsben, Koppenhágában, Kölnben, vagy Düsseldorfban is sikeresen működik.

A Főváros már korábban, a 2010-es évek derekán is tervezte a heterogén, széttagolt működésű budapesti közműcégek összevonását, míg 2020 decemberében döntést hozott ennek tényleges megvalósításáról. A korábbi szolgáltatók az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat belső divízióként vesznek részt Budapest közműellátásában – miközben megőrzik több évtizedes múltra visszatekintő szakmai hagyományaikat, teljes eszközállományukat, munkavállalóikat és önálló arculatukat.

Az összeolvadó társaságok elkülönült működésük utolsó évében, 2020-ban az alábbi mérleg szerinti eredménnyel zártak:

Az összeolvadásra vonatkozó tulajdonosi döntés szellemében, 2021. év első felében a társaságok már „virtuális Stadtwerke”-ként működtek, míg formálisan 2021. szeptember 1-jétől a hat szolgáltatás egyetlen cég keretében, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-ben működik.

Az összeolvadás komoly megtakarításokat és szinergiákat jelentett, különösen az informatika, a létesítmény- és járműpark-üzemeltetés, a beszerzések, az eszköz- és humánerőforrás-gazdálkodás területein. A Budapesti Közművek 2021. évi záró munkavállalói létszáma magasabb a jogelőd társaságok összesített korábbi létszámánál, miközben a vezetők száma közel 25 %-kal, a díjazásban részesülő igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok száma 60 %-kal csökkent.

„Rendkívül komoly teljesítménynek tartom a Budapesti Közművek közel 4500 dolgozója, és a társaság menedzsmentje részéről azt a munkát, amit a Stadtwerke modell budapesti bevezetésével és egyre hatékonyabb működtetésével elvégzett. Lépten-nyomon működési szinergiákba botlunk, ezt jól mutatja, hogy a jogelőd társaságok 2020. évi 5,1 Mrd Ft-os összesített veszteségével szemben a Budapesti Közművek első, 2021. évi beszámolója 1,8 Mrd Ft-os mérleg szerinti adózás utáni eredményt mutat. Sajnos az idei év rendkívüli finanszírozási nehézségei miatt a pozitív eredmény idén már nem valószínű.” – fogalmazott Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója.

Mivel a Budapesti Közművek társasági formája Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az adózott eredmény osztalékként nem fizethető ki, azt a társaság saját fejlesztéseire, a budapesti közműszolgáltatások színvonalának megőrzésére és lehetőség szerinti emelésére fordítja.


Budapest, 2022. május 31.

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.