Tájékoztató Üzletszabályzat módosításról

Július 21.
BKM, Ügyfélszolgálati tájékoztató
Tájékoztató Üzletszabályzat módosításról

Tisztelt Ügyfelünk! A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/b. § (9) bekezdése alapján, ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Budapesti Közművek Üzletszabályzatában 2023.07.04. hatállyal az alábbi módosításokra került sor.

1. Az FKF Hulladékgazdálkodási Divíziót érintő módosítások

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 53/A §-a alapján 2023.07.01-től új állami hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melyben a magyarországi településeken az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 44., cégjegyzékszáma: 01-10-142036, a továbbiakban: Koncessziós Társaság) végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó feladatokat.

A Koncessziós Társaság koncesszori alvállalkozók útján – a koncesszori alvállalkozókkal kötött szolgáltatási szerződések alapján – nyújtja az egyes állami hulladékgazdálkodási közfeladatok körébe tartozó szolgáltatásokat.

A Budapesti Közművek 2023. július 1-jétől ennek alapján már nem közszolgáltatóként, hanem a Koncessziós Társaság alvállalkozójaként végzi a hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos feladatait Budapest, Budaörs, Dunabogdány, Leányfalu, Pusztazámor és Tahitótfalu közigazgatási területén.

A Ht. 92/B. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Budapesti Közművek célja, hogy az átállás az Ügyfelek részére ne legyen terhes, és összességében ne tapasztaljanak változást a szolgáltatás minőségében. 

A Budapesti Közművek Üzletszabályzatának

  • I. fejezetében (Általános rész) az Üzletszabályzat tárgya és hatálya [1) pont] módosításra került az önkormányzati és állami feladatokkal, a Fogalom-meghatározások [2) pont] körében felvételre kerültek a koncessziós rendszerrel kapcsolatos fogalmak, az Ügyfélkapcsolatok rendje [4) pont] kiegészítésre került az agglomerációs ügyfélszolgálati renddel, valamint adatkezeléssel.
  • II. fejezete (FKF Hulladékgazdálkodási Divízió) az állami hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerhez került igazításra [1) pont; II.A. fejezet], továbbá kiegészítésre került Budapest, Budaörs, Dunabogdány, Leányfalu, Pusztazámor és Tahitótfalu településeken 2023. június 30-ig hatályban lévő helyi rendeletek hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályaival, valamint a Budapesti Közművek és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmának részleteivel [II.B. fejezet].

A Koncessziós Társaság hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységbe és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységbe tartozó szolgáltatásai ellátásának részletei (ÁSZF) a https://mohu.hu honlapon elérhetők.

2. A BTI Temetkezési Divíziót érintő módosítások

A Budapesti Közművek Üzletszabályzatának VI. fejezetében (BTI Temetkezési Divízió) a főbb módosítások:

  • a Központi Felvételi Iroda költözése okán módosításra került a Központi Felvételi Iroda címe, valamint további személyes ügyfélszolgálati telephely került feltüntetésre [3.2. pont];
  • a Farkasréti temetőben található Angyalok kertje használati szabályai külön fejezetben kerültek beiktatásra [11.4.3. pont];
  • a sírokra telepíthető sírkőemlékek méretei [11.5. pont], a rendelkezési jog időtartama [14.3. pont], valamint az újraváltás szabályai [15.1. pont] pontosításra kerültek.


A BKM Nonprofit Zrt. hatályos Üzletszabályzata a https://budapestikozmuvek.hu honlapon található.


Tisztelettel:

BKM Nonprofit Zrt.