Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben

Június 30.
BKM, Fenntarthatóság, KEHOP
Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben

Távhővezeték szakaszok korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása és új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolása valósult meg összesen 6,882 milliárd forint értékben, 50 százalékos mértékű, 3,441 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatással.


A beruházások a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 számú „Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című pályázat keretén belül létesültek. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektnek köszönhetően növekedett a Budapesti Közművek távhőszolgáltatását igénybe vevők köre, ami csökkenti a helyi tüzelőberendezések számát, és így javítja a levegő tisztaságát is. A pályázat keretében 4 495 nyvfm új távhővezeték építése, 16 új fogyasztó távhőrendszerbe kapcsolása és 5 db, DN25-DN600 átmérő tartományú, összesen 1879 nyvfm hosszúságú távvezetékpár technológiaváltó felújítása valósult meg.

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt földgázzal üzemelő egyedi hőtermelő berendezésekkel történik, ami hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét is. Az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával Budapest levegőminősége javítható, továbbá fosszilis energia megtakarítás érhető el a meglévő vagy eredetileg tervezett, földgáz bázison helyben előállított hőenergiákhoz képest, - amelyekhez a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 számú projekt is jelentősen hozzájárul.

Az új fogyasztók közül a projekt megvalósítása során a FŐTÁV hálózatba kötötte a Liget projekt keretében létesült új középületeket, valamint több lakóparkot, irodaházat és intézményt. Új fogyasztóként kap távhőellátást a Hungária Greens/Atenor, Millenium Gardens, GTC Pillar, CODIC, Proform Zrt. irodaházak, a BudaPart III. ütemében épült BOE, BRE épületek, Rákosmentén a Riz Levente Sport- és Szabadidőközpont, a XI. kerületi Hamzsabégi út 55. szám alatt található BKV telephely, a Mészáros Jenő Speciális Iskola Csepelen, valamint a IV. Árpád út 93. Társasház, a XI. Trendó11 Társasház, a XI. Vaba Apartmans, és a XXI. Széchenyi István utca 92/b. szolgáltatóház.

A projekt további részeként, meglévő távvezetékek technológiaváltó energiahatékonysági felújítása is megtörtént öt helyszínen, amelynek eredményeképpen 70%-kal csökken az érintett vezetékszakaszok hővesztesége.

A projekt révén évente összesen 105.172 GJ-lal csökken a primerenergia-felhasználás, ami mintegy háromezer átlagos háztartás éves földgázfogyasztásának felel meg. A megvalósult fejlesztések révén évente mintegy 6 974 tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás marad el, ami megfelel közel ötszáz hektár erdő szén-dioxid-megkötő hatásának.

 A projekt a Budapesti Közművek FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió középtávú stratégiai célkitűzéseinek teljesítését szolgálja, és egyúttal összhangban van a Nemzeti Energiastratégia 2030. Zöld Távhő Programjával, valamint a Főváros levegőtisztaságának javítását célzó Budapesti klímastratégiával.

A projektről bővebb információt a www.budapestikozmuvek.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Sajto@fotav.hu

BKM Nonprofit Zrt.