Újabb 150 db utcai hulladékgyűjtő az ünnepekre Budapesten

December 01.
BKM
Újabb 150 db utcai hulladékgyűjtő az ünnepekre Budapesten

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FKF Köztisztasági Divízió a napokban további 150 darab utcai hulladékgyűjtőt helyezett ki Budapest mind a 23 kerületében. 

A kukák az ünnepek után is ott maradnak az érintett közterületeken. 

Az elmúlt években a több hullámban érkező koronavírus-járvány, a gazdasági válság, valamint a magas inflációs környezet többek között a nagyvárosi közterületek használatát is drasztikusan befolyásolta. Egyes közterületi helyszíneken csökkent, más helyszíneken pedig nőtt a többlet-hulladéktermeléssel járó közterület-használat (bezáró üzletek, vendéglátó egységek, változó turisztikai szokások, változó közterülethasználati jellemzők).

Az FKF folyamatosan kiemelt figyelemmel kíséri a hulladékgyűjtők kihasználtságát. Ezt segítették a Budapest 150 programsorozat keretében végrehajtott „születésnapi nagytakarítás” tapasztalatai is. Mindezek alapján azokon a közterületeken, ahol az szakmailag indokoltnak bizonyult, ott az FKF a kerületi önkormányzatok jelzéseit is követve új edényeket helyezett ki, folytatva az elmúlt két évben elkezdett gyakorlatot.

Az edények sok esetben olyan új helyszínekre kerültek ki, ahol korábban nem volt közterületi szemetes, ugyanakkor a napi gyalogos- és turistaforgalom, valamint általánosságban az urbanizációs trendeket követő, megváltozott közterület-használati szokások miatt új hulladékgyűjtők kihelyezése nagy mértékben hozzájárulhat a köztisztaság fenntartásához.

A Társaság a közelgő ünnepi időszak várhatóan növekvő közterület-terhelésére (karácsonyi vásárok, szabadtéri rendezvények, szilveszteri ünnepségek) is készülve most újabb 150 db hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről döntött, amely a főváros valamennyi kerületét érinti. Az FKF az új edények helyszíneinek kijelölésében az alábbi főbb elveket érvényesítette:

  • Hasznosította a napi feladatellátás, illetve a Főváros 150. születésnapját megelőzően sikeresen elvégzett koncentrált nagytakarítás során szerzett tapasztalatokat a gyűjtőedények kihasználtságát illetően.
  • A Társaság szolgáltatásaira vonatkozó éves lakossági elégedettségi felmérés, valamint a nyár folyamán tartott, kifejezetten a köztisztaság kritikus pontjaira és helyszíneire fókuszáló közvélemény-kutatás eredményeit beépítette a hulladékgyűjtők sűrűségének növelése céljából.
  • A kerületi önkormányzatok köztisztasági szakterületei is jeleztek speciális, a helyi tapasztalatokra alapozott igényeket, amelyeknek a Társaság eleget tett.

Az új helyszínek listája megtekinthető a BKM Nonprofit Zrt. honlapján, a www.budapestikozmuvek.hu oldalon.

A korábban lezajlott, illetve a mostani programnak, továbbá a folyamatos - összességében ezres nagyságrendű - kihelyezéseknek köszönhetően a budapesti közterületi hulladékgyűjtők eloszlása mostanra lényegesen jobban tükrözi a folyamatosan fejlődő, változó nagyvárosi élet által aktuálisan támasztott elvárásokat. A budapesti közterületi hulladékgyűjtők jelenlegi összdarabszáma megegyezik a nyugat-európai nagyvárosok összehasonlítható jellegű közterületein található egy főre jutó átlagos edényszámmal. 

A Budapesti Közművek ezúttal is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a hatályos jogszabályok alapján városunk tisztán tartása többszereplős feladat, amelyben a Főváros cégei mellett az egyes kerületi önkormányzatoknak, a jelentős mennyiségű hulladékot termelő gazdálkodó szervezeteknek, valamint az ingatlantulajdonosoknak és a lakosságnak is komoly feladata, szerepe van.


Budapest, 2023. december 1.


BKM Budapesti Közművek

FKF Köztisztasági Divízió