Újabb szakasszal bővül a főváros távfűtési rendszere a Belvárosban

Szeptember 14.
BKM
Újabb szakasszal bővül a főváros távfűtési rendszere a Belvárosban

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - részben uniós forrású beruházás keretében - távhővezetéket épít az V. kerületi Honvéd utcában, így a jövőben még több belvárosi lakoshoz és intézményhez jut el a környezetbarát, korszerű távhőszolgáltatás.

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami a levegő szennyezettségi szintjét jelentősen növeli. A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, és az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható mind Budapest, mind kiemelten a belvárosi területek levegőminősége. A távfűtés ugyanis - szemben a legtöbb fűtési megoldással - a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint nagyságrendekkel hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés, ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös. A FŐTÁV az építési munkálatokkal párhuzamosan folyamatosan keresi fel a távfűtésbe bekapcsolható nagyobb intézményeket, társasházakat, és ügyfélszolgálati elérhetőségein is várja a leendő új ügyfelek jelentkezését.

A budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg, azonban a BKM FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió folyamatban lévő és tervezett távvezetéki és hőforrás-oldali fejlesztéseinek hosszú távú eredményeként akár évi 400 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarítása is elérhető. Emellett a fejlesztések csökkentik a helyi szennyezőanyag-kibocsátást is.

A tervezetten a héten kezdődő - a Honvéd utcának Markó utca és Szent István körút közötti részén szakaszos lezárásokkal járó - munkálatok várhatóan 2023. májusában végződnek. A munkák első szakasza nem jár forgalomkorlátozással, a Honvéd utca teljes egészében járható marad mind a tömegközlekedés, mind a gépjárműforgalom számára. Egyes szakaszokon ugyanakkor a kivitelezési munkálatok miatt szeptember 15., csütörtök reggel 7 órától parkolási korlátozás lép érvénybe: a Honvéd utca Szent István körút – Stollár Béla utca közötti szakaszán a páros oldalon, a Stollár Béla utca – Markó utca közötti szakaszán pedig a páratlan oldalon szűnik meg ideiglenesen a parkolási lehetőség.


A Társaság ezúton is kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy járműveikkel a megadott időpontig hagyják el a területet a munkavégzés zavartalan megkezdése érdekében. A megadott szakaszokon esetlegesen továbbra is ott maradó járműveket a kivitelezést végző cég elszállíthatja, amellyel kapcsolatban a tulajdonosok a Honvéd utca – Balaton utca sarkánál kihelyezett őrbódénál kapnak tájékoztatást.

A kivitelezésről és a csőfektetési munkálatokkal kapcsolatos további tudnivalókról a Társaság és a kivitelező cég, Belváros-Lipótváros Önkormányzatával együttműködve, folyamatosan tájékoztatni fogja a környéken lakókat és dolgozókat.

A hulladékszállítást a Honvéd utcában a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója a megszokott rend szerint végzi. Kérik, hogy az ott lakók a tartályokat a megszokott napokon, reggel 5 óráig készítsék ki az ürítéshez úgy, hogy azok a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozzák.


2022. szeptember 14.


BKM Nonprofit Zrt. 

FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió