Hivatali Kapu

E-ügyintézési tv. 9. § alapján, elektronikus ügyintézésre köteles a Budapesti Közművek ügyfeleként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Társaságunk elektronikus ügyintés biztosítására kötelezett szerv, így biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül is elérhető, elektronikus ügyintézés kezdeményezhető az alábbi azonosító adatok felhasználásával:

Rövid név

Hosszú név

KRID azonosító

BKMKOZMU

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

266508905

FOTAV

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

203278135

FKFZRT

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

102431117

FOKERT

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

561518936