I.5. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE - ARCHÍVUM

Frissítve: 2021. november 11. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény melléklete szerinti 

Szervezeti, személyzeti adatok (I/5.) Testületi szerv tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti Szervezeti, személyzeti adatok (I/5.) Testületi szerv tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (2021. november 11.)

 

 

Igazgatóság

Garamhegyi Ábel

Igazgatóság elnöke

Dr. Bajáky Tamás Gábor

Igazgatóság tagja

Lukoczki Károly

Igazgatóság tagja

Harsányi Andrea

Igazgatóság tagja

Dr. Bőhm András Henrik

Igazgatóság tagja

Dr. Perneki Judit Anna

Igazgatóság tagja

Szkaliczki Tünde

Igazgatóság tagja

 

 

Felügyelőbizottság

Élő Norbert

Felügyelőbizottság elnöke

Bajor Dávid László

Felügyelőbizottság tagja

Kávai Sándor Zsolt

Felügyelőbizottság tagja – munkavállalói küldött

Dr. Láng Zsolt Péter

Felügyelőbizottság tagja

Bihal Dávid

Felügyelőbizottság tagja

Mészáros Péter Zoltán

Felügyelőbizottság tagja – munkavállalói küldött

 E- mail: info@budapestikozmuvek.hu