II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

Frissítve: 2023. január 20.

Társaságunknál 2022-ben összesen 10 db közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés volt.

  • Ebből 7 esetben teljesítettük az adatigénylők kéréseit.
  • 3 esetben utasítottuk el az adatigénylést:
    • 2 db adatigénylés nem közérdekből nyilvános (védendő) személyes adat volt
    • 1 db adatigénylés esetében a megismerni kívánt adat nem közérdekű adat volt.

Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. lnfotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez 


Archívum

JOGELŐD TÁRSASÁGOK