KEHOP-5.3.1-17-2017-00002

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “ Energiahatékonysági fejlesztések, és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a BKM Nonprofit Zrt. Távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3 953 598 322 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,953 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósul meg az NFP Nonprofit Kft. és a BKM Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 számú “Energiahatékonysági fejlesztések, és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a BKM Nonprofit Zrt. Távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

A benyújtott pályázat keretein belül hőközpontok teljes felújítása, új fogyasztók távhőre kapcsolása, távhővezeték szakasz technológiaváltó felújítása és forróvízkazánok energiahatékonyságot és környezeti teljesítményt fokozó cseréje történik meg.

Hőközpontok teljes felújítása:

A korábban épített hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, hő- és villamos veszteségeik a kor színvonalához képest magasak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nincs megteremtve. A keringtetés 3 fázisú villamos motorokkal hajtott fordulatszám szabályozás nélküli szivattyúkkal történik.

A hőközpontok a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorulnak.

A teljes felújításban cserélendő, összesen 201 db hőközpont fejlesztés előtti villamosenergia-igénye 1.829.786 kWh/év, éves hőigénye pedig 667.519 GJ/év.

A hőközpontok korszerűsítése nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő egyedi hőtermelő berendezések segítségével történik. Az ellenőrizetlen kibocsátású pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a fővárosi levegő szennyezettségét, továbbá a zöld hőforrások segítségével történő megújuló alapú hőtermelés (geotermális energia, hulladékok hasznosítása, biomassza) arányának növelése is kívánatos lenne.

Az új Nemzeti Energiastratégiában foglaltak szerint számos előnnyel jár új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása. Ezen társadalmi hasznok, többek között

 • Budapest helyi levegőminőségének javítása,
 • hozzájárulás a globális klímavédelemhez,
 • az új fogyasztók versenyképes áron történő ellátása és
 • fosszilis energiahordozó megtakarítás a földgáz alapú, helyben előállított hőenergiához képest.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázatban részletezett 14 db létesítmény távhőre kötését tervezzük, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával.

Az új vezeték szakaszok kiépítése nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeznek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemelnek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemelnek, amelyet csak tovább ront a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben elmaradna a távhőre kötésük.

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe.

A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók évi átlagos kazánhatásfokát összességükben konzervatív becsléssel 90%-ra feltételeztük.

Meglévő távhővezeték szakasz korszerűsítése:

A primer távhővezetékek 60%-a elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen. A technológiaváltó és energiahatékonyságot növelő beavatkozás jelentős hőveszteség csökkenést eredményezhet. Az érintett vezetékszakasz hővesztesége a fejlesztés előtt 1.624 GJ/év.

A távhővezeték korszerűsítés nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

PTVM forróvízkazánok energiahatékonyságot és környezeti teljesítményt fokozó cseréje

Az Észak-budai fűtőműben a távhőtermelés 3 db PTVM 50 típusjelű, egyenként 58 MW hőteljesítményű, földgáztüzelésű forróvízkazánnal történik.

A kazánok 45-48 év üzemideje alatt a fűtőfelületeket alkotó csőrendszerek lényegében elhasználódtak, az égők a magas nitrogén-oxid emissziójuk miatt a környezetvédelmi előírásoknak 2022. december 31. után már nem felelnek meg. Az új kazánok beépítésének célja, hogy azok a legalacsonyabb légfelesleg tényezővel, a lehető legjobb tüzeléstechnikai hatásfokkal üzemeljenek a nitrogén-oxid emisszióra megengedett 100 mg/Nm3 határérték alatt, továbbá maradéktalanul feleljenek meg az 50 MW és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben ismertetett követelményeknek.

Az elmúlt 5 év átlagában a fűtőmű gázfelhasználása 235.000,48 GJ volt. A kazánrekonstrukció hatósági engedélyköteles tevékenység.

A fejlesztések eredményeként éves szinten:

Hőközpontok teljes felújítása:

A teljes felújításban cserélendő, összesen 201 db hőközpont villamosenergia-igénye a fejlesztés előtt 1.829.786 kWh/év. A hőközpontok éves hőigénye a fejlesztés előtt 667.519 GJ/év.

A fejlesztés eredményeképpen az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján 3,5% hő- és 23% villamosenergia-megtakarítás becsülhető, azaz a hőközpontok hőigénye 23.363 GJ/év-vel, villamosenergia-igénye pedig 420.851 kWh/év-vel csökken.

Új fogyasztók távhőrendszerbe történő csatlakoztatása:

A megadott új fogyasztók (14 db; 38,695 MW) becsült hőigénye 1.700 h/év csúcskihasználással 236.813 GJ/év, amelyhez – a fogyasztók ellátásához szükséges távhővezetékek 3%-os hőveszteségével együtt – 243.918 GJ/év távhőhálózatra kiadott hőmennyiség tartozik.

Az érintett távhőkörzetek átlagos fajlagos tüzelőanyag-felhasználása – az igen magas kapcsolt energiatermelési részaránynak köszönhetően – csupán 0,746 GJ/GJ, így az új fogyasztók által igényelt távhőmennyiség előállítása csak 182.038 GJ/év tüzelőhő-felhasználást igényel.

A fogyasztók egyedi hőellátására figyelembe vett éves átlagos kazánhatásfok összességében 90%-ra, ezzel tüzelőhő-felhasználásuk 263.126 GJ/év-re becsülhető.

Távvezetékszakasz energiahatékonysági technológiaváltása:

A III. kerület Pünkösdfürdő utcai DN500 méretű 437,5 nyvm hosszúságú gerincvezeték szakasz technológiaváltó felújításának eredményeképpen hőveszteség csökkenés jelentkezhet. Az éves hőenergia veszteség az érintett távhővezeték szakaszon a fejlesztés előtt 1.624 GJ/év, a fejlesztés után 512 GJ/év, így éves szinten 1.112 GJ/év-vel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés az érintett távhőtermelő egység magas CHP aránya következtében némileg kisebb, 830 GJ/év tüzelőhő-megtakarítást eredményez.

PTVM forróvízkazánok energiahatékonyságot és környezeti teljesítményt fokozó cseréje:

Az Észak-budai fűtőmű 3 db PTVM 50 típusjelű, egyenként 58 MW hőteljesítményű, földgáztüzelésű forróvízkazánja által az elmúlt 5 év átlagában a távhőhálózatra adott hőmennyiség 196.927 GJ, gázfelhasználásuk a fűtőmű viszonylag alacsony 83,8%-os telepi hatásfoka mellett 235.000,48 GJ volt, amely a kazánok energiahatékonyságot és környezeti teljesítményt fokozó teljes rekonstrukciója után 218.807,53 GJ/ra csökken.

Összefoglalva:

A négy eltérő jellegű energiahatékonyságot növelő és környezeti teljesítményt javító intézkedés éves szinten a villamosenergia-igényeket összesen 420.850,78 kWh-val csökkenti. A távhőhálózatra kiadandó hőmennyiség – mivel az új fogyasztók hőigénye a hőközponti és távhővezetéki korszerűsítések hőmegtakarítását meghaladja – 219.442 GJ-lal növekszik, miközben elmarad a távhőre kapcsolt létesítmények 263.126 GJ földgázfelhasználása, továbbá 16.193 GJ-lal csökken az észak-budai kazánok földgázigénye.

az üvegházhatású gázok éves csökkenése 8.155,5274 tonna CO2ekv, az energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia-felhasználás csökkenés pedig 119.755,98 GJ/év lesz..

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.11.16.

2017.08.17.

2018.08.08.

2018.08.25.

2018.10.01

2019.09.17.

2020.03.16.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.01.18.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2023.09.30.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok zajlanak


 RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11. 10:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2023. IV. negyedév (tervezett időpont)


SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

KAPCSOLAT            

BKM Nonprofit Zrt.

 • Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
 • Postacím:  1519 Budapest, Pf. 454. 
 • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
 • pr@fotav.hu
 • www.fotav.hu

NFP Nonprofit Kft. 

 • Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
 • Telefon: +36 1 239 04 20
 • nfp@nfp.hu
 • www.nfp.hu


Projektzáró rendezvény (2023.12.14.)


Projektnyitó rendezvény (2018.12.11 10:00) 

B. TÍPUSÚ TÁBLA


Kivitelezési munkálatok