KEHOP-5.3.1-17-2017-00002

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül „Energiahatékonysági fejlesztések, és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen valósított meg pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3 179 061 527 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben volt a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,179 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósult meg az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 számú „Energiahatékonysági fejlesztések, és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A benyújtott pályázat keretein belül hőközpontok teljes felújítása, új fogyasztók távhőre kapcsolása, valamint távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítása történt meg.

Hőközpontok teljes felújítása:

A projekt megvalósítását megelőzően a korábban épített hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, hő- és villamos veszteségeik a kor színvonalához képest magasak voltak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nem volt megteremtve. A keringtetés 3 fázisú villamos motorokkal hajtott fordulatszám szabályozás nélküli szivattyúkkal történt.

A hőközpontok a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorultak.

A teljes felújításban cserélendő, összesen 201 db hőközpont éves hőfelhasználása a fejlesztés előtt 614.787 GJ, éves villamosenergia-igénye pedig 1.703.065 kWh volt.

A fejlesztés eredményeképpen a teljes felújításon átesett hőközpontokon az energetikai hatékonyság növekedésének köszönhetően 6,79% hő- és 24,61% villamosenergia-megtakarítás vált realizálhatóvá, azaz a hőközpontok hőigénye 41.746 GJ/év-el, villamosenergia-igénye pedig 419.340 kWh/év-el csökkent.

Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami jelentősen növeli a levegő szennyezettségét. A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, a meglévő távhővezetékek és hőközpontok korszerűsítésével, valamint új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható Budapest levegőminősége. A távfűtés ugyanis - szemben a legtöbb fűtési megoldással - a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint energetikailag hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés. Ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázat megvalósítása során 16 db létesítmény távhőre kötése történt meg, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával. A távfűtést választották újonnan épült irodaházak, többek között a Magyar Telekom Székház, a Dürer Park Irodaházak, és a Proform Irodaházak. Az előzőekben említetteken túl középületek (pl. az Alkotmányvédelmi Hivatal), oktatási- (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) és sportintézmények (Puskás Ferenc Stadion, BOK csarnok, BGYH Csillaghegyi Fürdő), továbbá lakóépületek is a távhőszolgáltatáshoz csatlakoztak.

A távhőrendszerbe integrált fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeztek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemeltek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemeltek, amelyet csak tovább rontott a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás vált volna szükségessé, amennyiben az épületek távhőre kötése nem történt volna meg.

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat már a távhőszolgáltatás segítségével kezdik meg. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe.

A fejlesztés eredményeként távhőre csatlakozott új fogyasztók (16 db) 42,815 MW, hőteljesítmény igénye 1.320 h/év csúcskihasználással 203.458 GJ/év, amelyhez – a fogyasztók ellátásához szükséges távhővezetékek 3%-os hőveszteségével együtt – 209 561 GJ/év távhőhálózatra kiadott hőmennyiség tartozik.

Az érintett távhőkörzetek átlagos fajlagos tüzelőanyag-felhasználása – az igen magas kapcsolt energiatermelési részaránynak köszönhetően – csupán 0,746 GJ/GJ, így az új fogyasztók által igényelt távhőmennyiség előállítása csak 156.397 GJ/év tüzelőhő-felhasználást igényel.

A fogyasztók egyedi hőellátására figyelembe vett éves átlagos kazánhatásfok összességében 90%-ra, ezzel tüzelőhő-felhasználásuk 226.064 GJ/év-re becsülhető.

Meglévő távhővezeték szakasz korszerűsítése:

A primer távhővezetékek 60%-a elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen. A technológiaváltó és energiahatékonyságot növelő beavatkozások jelentős hőveszteség csökkenést eredményeznek.

A pályázat keretében az alábbi 2 db távhővezeték felújítása történt meg:

1. A Kiss János Altábornagy utcai távhő-elosztóvezeték felújítása a XXI. kerület Kiss János alt. u. – Kossuth L. utcai DN250-es és DN200-as védőcsatornás elosztóvezeték 39-2-0200 és a 39-2-0290 jelű aknák közötti szakaszon valósult meg, összesen 699,4 folyóméter nyomvonalhosszon.

A vezetékszakasz éves hővesztesége a fejlesztés előtt 2.401 GJ volt. A számítások szerint a felújításnak és az energetikai hatékonyság növekedésének köszönhetően a hőveszteség az érintett vezetékszakaszon összesen 68,8%-kal (1.652 GJ-lal évente) csökken.

2. Bp. X. ker. Harmat utca - Hang utca DN400 távhő gerincvezeték felújítása keretében a meglévő/megmaradó aknák felújítása, illetve aknák megszüntetése is a feladat részeként valósult meg. A 2070 jelű akna szerkezeti felújításra szorult, míg a 2060 jelű akna elbontásra került. A projekt során felújított 2xDN400/560 méretű előreszigetelt távhő gerinc vezetékpár a Harmat u. zöldterületében lévő 2050 jelű akna után indul és a Hang utcában található 2070 jelű aknáig tart, mindösszesen 219 folyóméter nyomvonalhosszon.

A vezetékszakasz éves hővesztesége a fejlesztés előtt 1.080 GJ volt.A számítások szerint a felújításnak és az energetikai hatékonyság növekedésének köszönhetően a hőveszteség az érintett vezetékszakaszokon összesen 69,6%-kal (751 GJ-lal évente) csökken.

Összefoglalva:

A pályázat keretében megvalósított, piacbővítő és környezeti teljesítményt javító intézkedéseknek köszönhetően az energiahatékonyság növelés által elérhető primerenergia-felhasználás csökkenés évente mindösszesen 106.809,97 GJ, az üvegházhatású gázok kibocsátásának éves csökkenése pedig 7.161,8030 tonna CO2ekv lesz.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

2015.06.24. (SZE008501)

2016.08.25. (SZE008952)

2017.08.17. (SZE009355)

2017.11.16. (SZE009437)

2017.12.14. (SZE009502)

2018.08.08. (SZE009678)

2018.10.01. (SZE009815)

2018.11.14. (SZE009882)

2019.02.25. (SZE009955)

2019.09.17. (SZE010152)

2021.09.13. (SZE010853)

2021.10.12. (SZE010885)

2022.06.08. (SZE011164)

2022.09.02. (SZE011193)

2022.09.06. (SZE011195)

2023.07.04. (SZE2023000578/000)

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.01.18.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2023.12.14.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek


 RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11. 10:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2023.12.14. 9:00


SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

KAPCSOLAT            

BKM Nonprofit Zrt.

Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 454.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

Építési és Közlekedési Minisztérium


Projektzáró rendezvény (2023.12.14.)


Projektnyitó rendezvény (2018.12.11 10:00) 

B. TÍPUSÚ TÁBLA


Kivitelezési munkálatok