KEHOP-5.3.1-17-2017-00004

KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Széchenyi 2020 - Európai Unió - Kohéziós alap - Magyarország Koránya - Befektetés a jövőbe

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft.  és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 729,83 millió forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretein belül FŐTÁV Zrt. hőközpontok korszerűsítését, fűtőművi visszakeringető szivattyúk és további távhővezeték rendszerben található szivattyúk  cseréjét, valamint új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolását valósítja meg.

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók nagy része már olyan, több éve üzemelő épületben él, dolgozik, amely rendelkezik saját hőtermelő rendszerrel. Ezek a hőtermelő rendszerek túlnyomó részben hagyományos, földgáztüzelésű kazánok, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, és az új tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki, melyekben a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni.

PROJEKT ELEMEK

 • Hőközpontok korszerűsítése

A jelenleg üzemelő hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, a hőveszteségek, villamos veszteségek a kor színvonalához képest magasak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nincs mindenhol megteremtve. A villamos egységek 3 fázisú villamos motorokkal hajtott szivattyúkból állnak, amelyek nem fordulatszám szabályozásúak. A hőközpontok alkotó elemei a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorulnak.

A fejlesztendő 5 darab hőközpont jelenlegi összesített energia felhasználása a következő módon alakul: éves villamos energia fogyasztás: 1 094 934  kWh/év.

A fejlesztés eredményeképpen  23%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás. Így  éves szinten: 251 835 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható. Ez a villamos energia rendszerben 2518 GJ/év primer energia megtakarítást eredményezhet.  

 • Új fogyasztók hálózatra kapcsolása

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A FŐTÁV Zrt. új távhővezetékpárokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja. A negyvennél is több leendő új budapesti fogyasztó között található irodaház, lakópark, társasház, iskola, piac, telephely, gyógyfürdő is.

A fejlesztésekkel, megközelítőleg 44 118 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.

 • Fűtőművi visszakeringető szivattyúk, és további távhővezeték rendszerben található szivattyúk  cseréje

Az Észak-Budai Fűtőmű területén található fűtőművi kazánokhoz tartozó visszakeringető szivattyúk a fűtőművel egyidősek, energetikai  mutatójuk elmarad a mai elvárásoktól. Jelentős felújításra szorulnak. A korszerűsítéssel jelentős villamos energia megtakarítás várható, továbbá az átfolyós csapágyhűtés megszüntethető, ezzel jelentős vízfogyasztás csökkenés realizálható.

A korszerűsítéssel jelentős villamosenergia- és vízfogyasztás-csökkenés realizálható. A 3 db visszakeringető szivattyú eddigi becsült éves villamos energia felhasználása darabonként megközelítőleg 71599 kWh/év szinten alakult. A korszerűsítés után ez az érték a 54 091 kWh/év-re eshet vissza. Ebből következően 17 057 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható, ami a 3 szivattyú esetében 52 522 kWh/év villamos energia megtakarítást eredményezhet.

A FŐTÁV Zrt. teljes villamosenergia-felhasználásának 69 százalékát a hőközpontok fogyasztása teszi ki, melyek nagyjából 60 százaléka fűtési keringetőszivattyúk működtetéséből ered. A korszerűtlen állandó fordulatú szivattyúk, melyek nyomáskülönbsége a térfogatáram csökkenésével emelkedik, ez a korszerűsített fűtési rendszereket is jobban igénybe veszi. Budapesten a távhővel ellátott épületekben a korszerűsített fűtési rendszerek aránya jelenleg mintegy 40 százalék. Az épületenergetikai korszerűsítések a következő években a távhővel ellátott épületek tekintetében is folytatódnak, ennek következtében a hőfelhasználás tovább mérséklődik. A távhőszolgáltatás versenyképességének megőrzése érdekében a korszerűtlen hőközponti szivattyúk energiahatékony típusra történő cseréje az energiamegtakarítás mellett az üzembiztonságot is növeli, valamint elősegíti a fűtési rendszerek kiegyenlített, csendes üzemét.

A cserélendő keringető szivattyúk  jelenlegi összesített energia felhasználása a következő módon alakul: éves villamos energia fogyasztás: 73 138 kWh/év. Az éves hőenergia igény a hőközpontok részéről a fejlesztés előtt: 26 855,8 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen 3,5% hőenergia megtakarítás jelentkezhet, továbbá 23%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás. Így  éves szinten:  940 GJ/év-el kevesebb hőigény jelentkezik a hőközpontok esetében, amely 803 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá16 822 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

 • 2017.11.15.

Kiviteli szerződések megkötése:

 • 2015.06.24.
 • 2016.08.25.
 • 2017.11.16.
 • 2017.12.14. (hatályba lépés: 2018.01.01.)
 • 2018.09.21.
 • 2019.04.09.
 • 2019.09.17.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

 • 2016.09.14.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

 •  2021.01.15.

Jelenleg folyó munkálatok:

 • kivitelezési munkálatok befejeződtek

RENDEZVÉNYEK

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

 2021.01.12.

     

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

KAPCSOLAT            

FŐTÁV Zrt.

 • Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
 • pr@fotav.hu
 • www.fotav.hu


NFP Nonprofit Kft. 

 • Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
 • Telefon: +36 1 239 04 20
 • nfp@nfp.hu
 • www.nfp.hu


Projekt fotók - KEHOP-5.3.1-17-2017-00004