KEHOP-5.3.1-17-2018-00034

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyert el támogatást, és valósította meg a pályázat I. szakaszát.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 2 765 549 616 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

Hőközpontok teljes felújítása, új fogyasztók távhőre kapcsolása, távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítása, forróvízkazánok energiahatékonyságot fokozó cseréje és hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe kötése volt a célja annak a fejlesztésnek, mely 2,766 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósult meg az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 számú “Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt I. szakaszának keretén belül.

A PROJEKT LEÍRÁSA

Hőközpontok teljes felújítása:

A projekt megvalósítását megelőzően a korábban épített hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, hő- és villamos veszteségeik a kor színvonalához képest magasak voltak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nem volt megteremtve. A keringtetés 3 fázisú villamos motorokkal hajtott fordulatszám szabályozás nélküli szivattyúkkal történt.

A hőközpontok a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorultak.

A teljes felújításban cserélendő, összesen 63 db hőközpont fejlesztés előtti villamosenergia-igénye 297.817 kWh/év, éves hőigénye pedig 120.876 GJ/év volt.

A fejlesztés eredményeképpen az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján 3,5% hő- és 23% villamosenergia-megtakarítás érhető el, azaz a hőközpontok hőigénye 4.231 GJ/év-el, villamosenergia-igénye pedig 68.498 kWh/év-el csökkent.


Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami jelentősen növeli a levegő szennyezettségét. A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, a meglévő távhővezetékek és hőközpontok korszerűsítésével, valamint új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható Budapest levegőminősége. A távfűtés ugyanis - szemben a legtöbb fűtési megoldással - a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint energetikailag hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés. Ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázatban részletezett 11 db létesítmény távhőre kötése történt meg, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával. A távfűtést választották Budapest jelentős lakáspiaci fejlesztéseként a XIII. kerületben megépülő Duna Terasz Grande lakónegyed első épületei és a Danubio Lakópark is. Újonnan épült irodaházak távhőre kötése is megvalósult, köztük a Bécsi Greens, a MOL Campus, az Alphagon, az Info Park „A” épület, továbbá a H2O irodaházak. A fentieken túl az MTVA székház, a Laurencz László Sportcsarnok és iskolaépület is a távhőhálózatra csatlakozott.

A távhőrendszerbe integrált fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeztek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemeltek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemeltek, amelyet csak tovább rontott a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás vált volna szükségessé, amennyiben az épületek távhőre kötése nem történt volna meg.

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat már a távhőszolgáltatás segítségével kezdik meg. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe.

A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók évi átlagos kazánhatásfokát összességükben konzervatív becsléssel 90%-ra feltételeztük.

A pályazat részenként távhőre csatlakozott új fogyasztók (11 db) becsült hőigénye 14,61 MW.

Távvezetékszakaszok energiahatékonysági technológiaváltása:

A primer távhővezetékek 60%-a elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlenné vált.

Az összesen 6 db DN40-DN300 méretű, összesen 880 nyvm hosszúságú távvezeték szakaszok technológiaváltó és energiahatékonyságot növelő felújításának eredményeképpen hőveszteség csökkenés jelentkezett. Az éves hőenergia veszteség az érintett távhővezeték szakaszokon a fejlesztés előtti 2.920 GJ/év értékről, a fejlesztés után 676 GJ/év értékre csökkent, így éves szinten 2.244 GJ/év-vel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés az érintett távhőtermelő egység magas CHP aránya következtében ennél némileg kisebb, 1.675 GJ/év tüzelőhő-megtakarítást eredményezett.

Forróvízkazánok energiahatékonyságot fokozó cseréje

A Rózsakerti fűtőműben üzemelő 3 db LHF4000 típusjelű, egyenként 4,65 MW hőteljesítményű, földgáztüzelésű forróvízkazán részleges kiváltására a hőigényekhez illeszkedően a jó kihasználású alapterhelés mértékéig két db, egyenként 0,55 MW hőteljesítményű kondenzációs kazán került beépítésre. Az elmúlt 5 év átlagában a kazánokból a távhőhálózatra adott hőmennyiség 30.419 GJ, gázfelhasználásuk a fűtőmű viszonylag alacsony 84,75%-os telepi hatásfoka mellett 35.891 GJ volt, amely a kazánpark energiahatékonyságot fokozó részleges rekonstrukciója után 33.528 GJ-ra csökkent (a teljes fűtőmű hatásfoka 90,73%-ra nőtt az új kazánok 98,05% hatásfokának köszönhetően).

Távfelügyeleti rendszer kiépítése: 

Mivel a hőközpontok üzemeltetése (karbantartását, fejlesztését) a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. tevékenységi körén belül valósul meg, kiemelt fontosságú kérdés, hogy az üzemeltetést minél hatékonyabban végezhessük. A kizárólag helyszíni jelenléttel végzett hőközpont-üzemeltetés elsődleges erőforrásigénye a humán erőforrás, az üzemeltetési hatékonyság növelésének egyik lehetősége ennek csökkentésében rejlik. E csökkentés eszköze lehet – többek között – a távfelügyeleti rendszer. A távfelügyeleti rendszer ugyanis – éppen a távérzékelés és távbeavatkozás igényei miatt – a felügyelt technológia általános automatizáltsági szintjét is emeli. Ennek révén elérhető, hogy a helyszíni beavatkozások igényét és időráfordításaikat csökkentsük. További igen fontos szempont, hogy a távfelügyelet alkalmazása optimalizált energiafelhasználást eredményez. A projekt keretében távfelügyeletbe kötött 213 db hőközpont villamosenergia-igénye a fejlesztést megelőzően 1.204.798 kWh/év, éves hőigénye a fejlesztés előtt 508.226 GJ/év volt.

A távfelügyeletbe kötés eredményeképpen az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján 3% hő- és 17,6% villamosenergia-megtakarítás érhető el, azaz a hőközpontok hőigénye 212.093 GJ/év értékel, villamosenergia-igénye pedig 186.392 kWh/év értékkel csökkent.

Összefoglalva:

A piacbővítő és környezeti teljesítményt javító intézkedéseknek köszönhetően az energiahatékonyság növelés által elérhető primerenergia-felhasználás csökkenés évente 76 414,29 GJ, az üvegházhatású gázok kibocsátásának éves csökkenése pedig 5 155,0912 tonna CO2ekv lesz.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2019.07.15.

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.11.16.

2017.12.14.

2018.11.14.

2019.09.17.

2021.09.13.

2022.06.07.

2022.08.05.

2023.04.13.

2023.04.17.

2023.04.19.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2018.12.31.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2023.12.15.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek


RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2022.06.30. 9:00

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2023.12.14. 9:00


SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség: sajto@fotav.hu


LETÖLTHETŐ ANYAGOK


KAPCSOLAT

BKM Nonprofit Zrt.

  • Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
  • Postacím: 1519 Budapest, Pf. 454. 
  • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
  • pr@fotav.hu
  • www.fotav.hu

Építési és Közlekedési Minisztérium


Kivitelezési munkálatok 


Projektzáró rendezvény (2023.12.14.)