KEHOP-5.3.1-17-2018-00035

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az Építési és Közlekedési Minisztériumés a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.410.490.999 forint. A támogatás mértéke 50%.


A PROJEKT CÉLJA

Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,410 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósul meg az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.


PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A megvalósult pályázat keretein belül új vezetékszakaszok kialakítása és új fogyasztók távhővezetékhálózatba kapcsolása történt meg.

Új vezetékszakaszok kialakítása

 A pályázat keretein belül az Erzsébet hídon átvezetett új stratégiai jelentőségű vezetékkel, illetve a hozzá kapcsolódó gerinc- és elosztó vezetékszakaszok kialakításával megkezdődött a Belváros távhőellátása az V. kerület érintett részein.

A kivitelezés az alábbi ütemezésben valósult meg:

Erzsébet hídon történő vezetéképítés 

1. szakasz – Budai oldal, Hadnagy utca - Erzsébet híd, budai hídfő 2 x DN 600/800 távhővezeték építése az I. ker. Hadnagy utca 2 x DN 500-as védőcsatornás gerincvezeték 25-2-0740 jelű aknából az akna átépítésével az Erzsébet híd, budai hídfőig.

2. szakasz – Erzsébet hídi átvezetés 2 x DN 600/800 távhővezeték átvezetése az Erzsébet hídon. A vezeték a hídfőkamrákban kialakított aknában került elhelyezésre, a hídon a híd kereszt tartóira felfüggesztve a híd tengelyében futó kezelőjárda két oldalára elhelyezve.

3. szakasz – Pesti oldal, Erzsébet híd pesti hídfő – Városház utca. Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől 2 x DN 600/800 távhővezeték építése a Március 15. tér déli részén létesített fogadó aknáig. A fogadó akna és a Városház utca között a távfűtő vezeték 2 x DN 400/560 átmérővel épült. A távfűtő vezeték a Kossuth Lajos utca vonalában mikrotunelling eljárással készült, DN2160 belső átmérőjű járható alagútban történő elhelyezéssel.

Apáczai Csere János utcai távvezeték építése 

A DN300 méretű távhő vezetékszakasz nyomvonala a pesti oldalon az Erzsébet hídi A5 jelű akna és az Apáczai Csere János utca 11. között épült meg.


Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő egyedi hőtermelő berendezések segítségével történik. Az ellenőrizetlen kibocsátású pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a fővárosi levegő szennyezettségét, továbbá a zöld hőforrások segítségével történő megújuló alapú hőtermelés (geotermális energia, hulladékok hasznosítása, biomassza) arányának növelése is kívánatos lenne.

Az új Nemzeti Energiastratégiában foglaltak szerint számos előnnyel jár új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása. Ezen társadalmi hasznok, többek között

  • Budapest helyi levegőminőségének javítása,
  • hozzájárulás a globális klímavédelemhez,
  • az új fogyasztók versenyképes áron történő ellátása és
  • fosszilis energiahordozó megtakarítás a földgáz alapú, helyben előállított hőenergiához képest.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázatban részletezett 26 db létesítmény távhőre kötését végeztük el, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával.

Az új vezeték szakaszok kiépítéséhez vezetékjogi engedély szükséges.

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeznek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemelnek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemelnek, amelyet csak tovább ront a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben elmaradna a távhőre kötésük.

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe.

A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók évi átlagos kazánhatásfokát összességükben konzervatív becsléssel 90%-ra feltételeztük.

A fejlesztések eredményeként éves szinten:

A megadott új fogyasztók (26 db; 50,85 MW) becsült hőigénye 1.725 h/év jellemző csúcskihasználással 322.149 GJ/év, amelyhez – a fogyasztók ellátásához szükséges távhővezetékek 3%-os hőveszteségével együtt – 331.815 GJ/év távhőhálózatra kiadott hőmennyiség tartozik.

Az érintett távhőkörzetek átlagos fajlagos tüzelőanyag-felhasználása – az igen magas kapcsolt energiatermelési részaránynak köszönhetően – csupán 0,746 GJ/GJ, így az új fogyasztók által igényelt távhőmennyiség előállítása csak 247.534 GJ/év tüzelőhő-felhasználást igényel.

A fogyasztók egyedi hőellátására figyelembe vett éves átlagos kazánhatásfok összességében 90%-ra, ezzel tüzelőhő-felhasználásuk 357.945 GJ/év-re becsülhető.

Az fentieknek köszönhetően az üvegházhatású gázok éves csökkenése 7.318,2764 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhető el, az energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia-felhasználás csökkenés pedig 110.308,88 GJ/év lesz.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2019.07.16.

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.11.16.

2017.12.14.

2018.04.11.

2019.09.17.

2021.09.13.

2021.12.17.

2022.05.16.

2023.06.13.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2018.12.31.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2023.12.14.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2022.06.30. 9:00

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2023.12.14. 9:00


SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség: sajto@budapestikozmuvek.hu


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Sajtóközlemény 2020. október

Projekt tájékoztató anyag (szórólap).pdf

Sajtóközlemény 2022.06.30.

KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 A5 projekt szórólap

Záró sajtóközlemény


KAPCSOLAT

BKM Nonprofit Zrt.

Építési és Közlekedési Minisztérium2023.12.14. 9:00 Projektzáró rendezvény

2022.06.30. 11.00 Projektnyitó rendezvény

Projektfotók