KEHOP-5.3.1-17-2018-00035

KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 - Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben - Széchenyi 2020 - Európai Unió - Kohéziós alap - Magyarország Koránya - Befektetés a jövőbe

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a BKM Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.410.490.999 forint. A támogatás mértéke 50%.


A PROJEKT CÉLJA

Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,410 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósul meg az NFP Nonprofit Kft. és a  BKM Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezetékszakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.

A PROJEKT LEÍRÁSA

A benyújtott pályázat keretein belül új, piacbővítő vezetékszakaszok építése, és új fogyasztók távhőre kapcsolása történik meg.

Új, piacbővítő vezetékszakaszok építése 

Az Erzsébet hídon történő vezetéképítés nyomvonala az alábbi szakaszokból állt:

 1. szakasz – Budai oldal, Hadnagy utca - Erzsébet híd, budai hídfő
  2 x DN 600/800 távhővezeték építése az I. ker. Hadnagy utca 2 x DN 500-as védőcsatornás gerincvezeték 25-2-0740 jelű aknából az akna átépítésével az Erzsébet híd, budai hídfőig.
 2. szakasz – Erzsébet hídi átvezetés
  2 x DN 600/800 távhővezeték átvezetése az Erzsébet hídon. A vezetéket a hídfőkamrákban kialakítandó aknában kell elhelyezni, a hídon a híd kereszt tartóira felfüggesztve a híd tengelyében futó kezelőjárda két oldalára elhelyezve.
 3. szakasz – Pesti oldal, Erzsébet híd pesti hídfő – Városház utca
  Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől 2 x DN 600/800 távhővezeték építése a Március 15. tér déli részén létesítendő fogadó aknáig. A fogadó akna és a Városház utca között a távfűtő vezeték 2 x DN 400/560 átmérővel épül. A távfűtő vezetéket a Kossuth Lajos utca vonalában mikrotuneling eljárással megvalósítandó, mélyvezetéssel, ~ DN 2200 belső átmérőjű járható alagútban történő elhelyezéssel.

Az Apáczai vezeték nyomvonala a pesti oldalon az Erzsébet hídi A5 jelű akna és az Apáczai Csere János utca 11. között található.

Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő egyedi hőtermelő berendezések segítségével történik. Az ellenőrizetlen kibocsátású pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a fővárosi levegő szennyezettségét, továbbá a zöld hőforrások segítségével történő megújuló alapú hőtermelés (geotermális energia, hulladékok hasznosítása, biomassza) arányának növelése is kívánatos lenne. 

Az új Nemzeti Energiastratégiában foglaltak szerint számos előnnyel jár új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása. Ezen társadalmi hasznok, többek között

 • Budapest helyi levegőminőségének javítása,
 • hozzájárulás a globális klímavédelemhez,
 • az új fogyasztók versenyképes áron történő ellátása és
 • fosszilis energiahordozó megtakarítás a földgáz alapú, helyben előállított hőenergiához képest.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázatban részletezett 28 db létesítmény távhőre kötését tervezzük, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával. 

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeznek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemelnek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemelnek, amelyet csak tovább ront a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben elmaradna a távhőre kötésük. 

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe. 

A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók évi átlagos kazánhatásfokát összességükben konzervatív becsléssel 90%-ra feltételeztük.

A fejlesztések eredményeként éves szinten:

 • Az új fogyasztók (28 db; 51,33 MW) becsült hőigénye 1.725 h/év jellemző csúcskihasználással 318.759 GJ/év, amelyhez – a fogyasztók ellátásához szükséges távhővezetékek 3%-os hőveszteségével együtt – 328.322 GJ/év távhőhálózatra kiadott hőmennyiség tartozik.
 • Az érintett távhőkörzetek átlagos fajlagos tüzelőanyag-felhasználása – az igen magas kapcsolt energiatermelési részaránynak köszönhetően – csupán 0,746 GJ/GJ, így az új fogyasztók által igényelt távhőmennyiség előállítása csak 245.029 GJ/év tüzelőhő-felhasználást igényel.
 • A fogyasztók egyedi hőellátására figyelembe vett éves átlagos kazánhatásfok összességében 90%-ra, ezzel tüzelőhő-felhasználásuk 354.177 GJ/év-re becsülhető.
 • Az fentieknek köszönhetően az üvegházhatású gázok éves csökkenése 7.241,2 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhető el, az energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia-felhasználás csökkenés pedig 109.147,7 GJ/év lesz.


ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2019.07.16.

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.11.16.

2018.06.06.

2019.09.17.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2018.12.31.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2023.09.30.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok zajlanak


RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2022. I. negyedév (tervezett időpont)

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2023. IV. negyedév (tervezett időpont)

 

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség: sajto@fotav.hu


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Sajtóközlemény 2020. október
 

KAPCSOLAT

BKM Nonprofit Zrt.

 • BKM Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
 • Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
 • pr@fotav.hu
 • www.budapestikozmuvek.hu

 NFP Nonprofit Kft. 

 • Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
 • Telefon: +36 1 239 04 20
 • nfp@nfp.hu
 • www.nfp.hu