Primer távhővezetékek (2012), felhasználói hőközpontok (2012), hőközponti szivattyúk (2013-14) és távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése - A KEOP-5.4.0/12-2015-0028 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

Primer távhővezetékek (2012), felhasználói hőközpontok (2012), hőközponti szivattyúk (2013-14) és távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése

A KEOP-5.4.0/12-2015-0028 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

 

A FŐTÁV Zrt. bemutatása

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltatója. Alapvető feladatunk a hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése, mellyel biztosítjuk a fűtést és használati melegvízellátást. Társaságunk részben pályázatok keretében, részben saját forrásaiból folyamatosan fejleszti, korszerűsíti szolgáltatásait. A hőenergia előállításban törekszünk a megújuló források részarányának növelésére és a hatékonyság fokozására.


FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK

A „Primer távhővezetékek (2012), felhasználói hőközpontok (2012), hőközponti szivattyúk (2013-14) és távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című projekt 2012 és 2014 között valósult meg.

Primer távhővezetékek (2012) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV távhőrendszereiben cca. 550 nyvkm primer távhővezeték pár üzemel, amelynek cca. 60%-a még hagyományos, kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, vasbeton védőcsatornába fektetett, sok esetben 40-50 éves vezetékelemekből épül fel, hőveszteségük relatíve magas (értéke a hálózatra adott hőmennyiségre vetítve – európai összevetésben egyébként kedvező – 11-12 %).

A projekt keretében 2012. évben DN32-DN600 névleges átmérőkkel összesen 850 nyvm hosszúságú korszerű vezetékpár épült be az elöregedett hagyományos vezetékek helyett, ebből 335 nyvm hosszúságú vezetékpár 1x növelt szigetelésvastagsággal épült ki.

A projekt keretében az alábbi konkrét feladatokat végeztük el:

  • a primer távvezeték szakaszok engedélyezési és kiviteli tervezése,
  • a primer távvezeték szakaszok vezetékjogi engedélyeztetése és
  • a primer távvezeték szakaszok kiépítése.

A projekt eredményeképpen jelentősen csökken a hőveszteség, mérséklődik a pótvízveszteség és nő az üzembiztonság.

Felhasználói hőközpontok (2012) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV szolgáltatási területén kb. 3.500 darab saját tulajdonú, felhasználói hőközpont üzemel, amelyeknek jelentős részét a beépítés óta még nem újították fel, hővesztesége és villamosenergia-igénye jelentős.

A projekt keretében 2012-ben 20 darab hőközpontban (összesen 9,68 MW beépített kapacitással) az alábbi tevékenységeket végeztük el:

  • a hőközpontok kiviteli tervezése,
  • az épületekbe beépítésre kerülő, modul rendszerű hőközpontok gyártmánytervezése és legyártása,
  • a régi hőközpontok elbontása,
  • az új modul rendszerű hőközpontok helyszíni installálása (gépész, villamos, szakipari kivitelezés), üzembe helyezése, beszabályozása, távfelügyeletbe,
  • érintésvédelmi ellenőrzés, üzemeltetésre történő átadás,
  • elektromos mérőhelyek szabványosítása, és
  • a hőközponti rendeltetéssel tovább nem használt helyiségek tulajdonosnak való visszaadása egyéb hasznosítási célra.

A fejlesztés eredményeképpen jelentősen csökken a hőközpontok hőfelhasználása és mérséklődik villamosenergia-felhasználásuk.

Távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése

A „Kondenzációs kazánok beépítése a FŐTÁV Zrt. Magasház utcai és Toboz utcai tömbkazánházaiba" alprojekt a saját hőtermelő berendezések energetikai hatékonyságának növelését szolgálja, ami a meglévő kazánok kondenzációs kazánokra történő cseréjével valósult meg. A projekt részeként leválasztó hőcserélő, új füstgáz és égéslevegő-vezeték is létesült, megtörtént a kémények bélelése, valamint a kazán felügyeleti és irányító egység illesztése a távfelügyeleti eszközhöz. A fejlesztés földgázfelhasználás-megtakarítást eredményez.

A „Budafoki tömbkazánház hőközpontjainak korszerűsítése" alprojekt azért valósult meg, mert a tömbkazánház kondenzációs kazánokkal való rekonstrukciója csak akkor hozza az elvárt mértékű hatásfok-növekedést, ha a fejlesztés keretében a hőközpontokat úgy alakítják át, hogy alkalmassá váljanak az új kazánok nyújtotta energetikai előnyök kihasználására. Ennek érdekében a rendszer által ellátott hőközpontokba elő- és utófűtő felületeket építettünk be amelyek a kazánházi visszatérő hőmérséklet 10 °C-os csökkentését, ezáltal a kondenzációs kazán hatásfokának 4,5 %-os növelését tették lehetővé.

Hőközponti szivattyúk (2013-14) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV Zrt. éves villamosenergia-felhasználásának (2013-ban 32.365 MWh) több, mint 70 %-át, 2013-ban 23.771 MWh-t) a hőközpontok villamosenergia-igénye generálja, amely alapvetően a szekunder keringtető szivattyúk felhasználásából adódik. Ennek csökkentésére indult el a FŐTÁV-nál a 10 éves szivattyúcsere program. Ennek keretében a szekunder keringtető szivattyúkat fokozatosan kicseréljük, változó fordulatszámú szabályozással. Jelen alprojekt a 2013-ban és 2014-ben megvalósított keringető szivattyú cseréket tartalmazza. A cserében 185 darab hőközpont érintett.


A KEOP-5.4.0/12-2015-0028 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT FŐBB ADATAI

A projekt keretében 2012-ben DN32-DN600 névleges átmérőkkel összesen 850 nyvm hosszúságú hagyományos vezetékszakasz előreszigetelt földbe fektetett vezetékekre való cseréje valósult meg. Ennek köszönhetően az érintett szakaszokon a hőveszteség 1.849 GJ/év-vel csökken.

Ugyancsak 2012-ben 20 darab hőközpontban (9,68 MW) zajlott le a hőközpontok teljes gépészeti, irányítástechnikai, villamos és szakipari felújítása. Az elért hőfelhasználás-csökkenés 4.279 GJ/év, valamint 16.584 kWh/év a villamosenergia-felhasználás csökkenés.

A fejlesztési projekt keretében a FŐTÁV két tömbfűtőművében a meglévő kazánokat kondenzációs kazánokra cserélte. A fejlesztés 3.177 GJ/év földgázfelhasználás-megtakarítást eredményez.

A projekt megkívánta a Magasház utcai tömbkazánház hőközpontjainak korszerűsítését, az elért földgáz-megtakarítás 559 GJ/év.

A szekunder oldali szivattyúcserék 10 éves programja 2013-2014-ben 185 hőközpont szivattyúit érintette. A fejlesztés összköltsége 50.975.513 Ft volt, az elért megtakarítás 262.871 kWh/év.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

788 629 402 Ft

Az igényelt támogatás összege (Ft)

788 629 402 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

 

Az energetikai és környezeti eredményeket mérő monitoring mutatók értékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Monitoring mutató neve

Mértékegység

Változás célértéke

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

GJ/év

11.708,18

ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq)

t CO2 eq/év

795,66

 

A fejlesztés közvetlen célcsoportját a fejlesztésekben érintett távhőrendszerek által ellátott felhasználók képezik, tágabb értelemben pedig, az elért 11 TJ/év primerenergia-megtakarításon, és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken (795 tonna/év elmaradó CO2 üvegházhatású gázkibocsátás) keresztül, a főváros valamennyi lakosa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2015. október 30.