Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése - A KEOP-5.4.0/12-2015-0021 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése

A KEOP-5.4.0/12-2015-0021 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT


A FŐTÁV Zrt. bemutatása

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltatója. Alapvető feladatunk a hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése, mellyel biztosítjuk a fűtést és használati melegvízellátást. Társaságunk részben pályázatok keretében, részben saját forrásaiból folyamatosan fejleszti, korszerűsíti szolgáltatásait. A hőenergia előállításban törekszünk a megújuló források részarányának növelésére és a hatékonyság fokozására.


FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK

A „Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című projekt 2014-ben valósult meg.

Primer távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV távhőrendszereiben összesen mintegy 550 km nyomvonal hosszúságú primer távhővezeték pár üzemel. Ennek cca. 60%-a még hagyományos, kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, vasbeton védőcsatornába fektetett, sok esetben 40-50 éves elemekből épül fel, amelyek hőszigetelése sok esetben hiányos, felázott, ezért hőveszteségük relatíve magas. A vezetékek sok helyütt erősen korrodáltak, ezért üzembiztonságuk lecsökkent.

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiaköltségek mérséklésének céljával a FŐTÁV egy tervszerű rekonstrukciós program keretében folyamatosan cseréli a legrosszabb állapotú vezetékeit gyárilag előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető technológiával készült vezetékrendszerre.

A forró vizet szállító acél haszoncsőből, az azt körülvevő PUR-hab hőszigetelésből és a nedvességnek és vegyi hatásoknak ellenálló KPE köpenycsőből felépülő új távvezetékek az alábbi kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • kiváló hőszigetelés,
  • nagy teherbíró képesség,
  • gyorsabb és olcsóbb fektethetőség,
  • hibajelző rendszer,
  • hosszú élettartam.

A FŐTÁV ráadásul a korábban elvégzett gazdaságossági vizsgálatok eredményeként DN200 átmérőig a hőveszteség fokozott csökkentése érdekében nem standard, hanem ún. 1x növelt szigetelésvastagságú előreszigetelt távvezetékeket alkalmaz.

Az új távvezetékek üzembe helyezésével nemcsak a hőveszteség mérséklődik, hanem szignifikánsan csökkenhet a hálózat érintett szakaszain fellépő vízveszteség és így a hőforrásokban a pótvízkészítés nyersvíz- és hőigénye, továbbá a kisebb meghibásodási valószínűség miatt nő a rendszer üzembiztonsága.

A projekt keretében 2014-ben többféle átmérővel (DN32-DN500) összesen 2.808 m nyomvonalhosszúságban épültek be korszerű vezetékek. Ebből 1.199 nyvm-en 1x növelt szigetelésvastagságú vezetékpárt építettünk ki.

A projekt tartalma:

  • a távvezeték szakaszok engedélyezési és kiviteli tervezése,
  • a távvezeték szakaszok vezetékjogi engedélyeztetése és
  • a távvezetékek kiépítése (standard, illetve 1x növelt szigetelésvastagságú vezetékelemekkel).
  • Távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV összesen 5 nagy fűtőművet üzemeltet. A fűtőművi technológia jelentős hőenergiát felhasználó eleme a távhőrendszerekben keringtetett forró víz termikus gáztalanítását végző alrendszer. A jelentős földgáz- és vízveszteségekkel terhelt termikus gáztalanítás kiváltására kedvező lehetőség kínálkozott a Füredi úti és a Rákoskeresztúri Fűtőműben. A berendezés-együttes beépítésének célja a gőzkazános technológia kiváltása, ezáltal egy energetikailag sokkal kedvezőbb üzem kialakítása. A fejlesztés eredményeként a távhőrendszer hőmérsékletének emelkedésével jelentkező tágulás miatti vízfelesleg levegőtől elzárt zárt tárolásával az újragáztalanítás energiaigénye megszűnik. Vízkezelési szempontból az új adalékanyag a teljes távhőrendszeren csökkenti a korróziós folyamatokat.


A vákuumos gáztalanító beépített kapacitása a Füredi úti Fűtőműben 15 m3/h, Rákoskeresztúron 7,5 m3/h.

A rendszer megvalósításának összes költsége a két fűtőműben együttesen 113,4 millió Ft, az elérhető megtakarítás a földgázteljesítmény-lekötést tekintve 6.400 MJ/h, az éves földgáz-felhasználásban pedig 10.178 GJ. A projektek megvalósításával a fűtőművek éves villamosenergia-igénye összesen 7.829 kWh-val nő.

A fűtőművi technológia legjelentősebb energia felhasználó berendezései a hőtermelést biztosító forróvízkazánok. A FŐTÁV Zrt. hőtermelési stratégiájának fontos részét képezi a hőtermelés technológia hatékonyságának folyamatos emelése.

E téren bizonyos tartalékok állnak még rendelkezésre azokban a fűtőművekben – így a projekt megvalósítási helyszínén a Füredi úti Fűtőműben –, amelyeknél a füstgáz-hőhasznosító létesítése még nem történt meg. A projekt szükségességét visszaigazolták a 2011-ben a Rákoskeresztúri fűtőműben már elkészült füstgáz hőhasznosító berendezés tényleges tüzelőanyag-megtakarítási mutatói. A füstgáz hőcserélő a kazán kilépő füstgázát hűti tovább a távhőrendszerből visszatérő víz előmelegítésével. A füstgáz lehűtése során a benne lévő vízgőz egy része is kondenzálódik, így a hőhasznosítóval együtt a kazán már kvázi kondenzációs kazánként működik ezzel növelve a hőtermelés hatásfokát. Az 1,8-1,8 MW maximális hőtermelő kapacitású berendezések a 2. és 3. számú forróvízkazánok füstgáz-rendszeréhez csatlakoznak, a lehűlt gázokat pedig elszívó ventilátor juttatja el a kémény felé. A berendezések automatikusan működnek, és adatkapcsolataikon keresztül könnyen beilleszthetők lesznek a majdani távfelügyeleti kazánház üzemvitelébe. A beruházás költségigénye 87,8 millió Ft, az eredményezett földgázteljesítmény-lekötés csökkenés 14.400 MJ/h, az elért földgáz-megtakarítás 15.887 GJ/év.  Az új berendezések éves szinten 58.021 kWh többlet villamos energiát igényelnek.

A KEOP-5.4.0/12-2015-0021 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT FŐBB ADATAI

A FŐTÁV mintegy 550 nyvkm-ből cca. 60 %-ot kitevő korszerűtlen primer távhővezeték hányadának fokozatos cseréje keretében 2014. évben DN32-DN500 átmérőkkel összesen 2.808 nyvm-t meghaladó hosszúságban létesültek a hagyományos vezetékek helyett új előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezetékek, ebből 1.199 nyvm hosszban 1x növelt szigetelésvastagsággal. A projekt eredménye hőveszteség csökkenés (5.377 GJ/év), pótvíz-megtakarítás és növekvő üzembiztonság.

A Füredi úti Fűtőműben 15 m3/h, Rákoskeresztúron 7,5 m3/h kapacitású vákuumos gáztalanító épült be a termikus gáztalanítás helyett. A rendszer megvalósításának összes költsége 113,4 millió Ft, az elérhető megtakarítás a földgázteljesítmény-lekötést tekintve 6.400 MJ/h, az éves földgáz-felhasználásban pedig 10.178 GJ/év.

A Füredi úti Fűtőműben a füstgázok további lehűtését megvalósító 2 x 1,8 MW kapacitású füstgázhasznosító rendszer létesült a 2. és a 3. forróvízkazán füstgázrendszeréhez csatlakoztatva. A lehűlt füstgázt elszívó ventilátorok juttatják el a kémény felé. A beruházás költségigénye 87,8 millió Ft, az eredményezett földgázteljesítmény-lekötés csökkenés 14.400 MJ/h, az elért földgáz-megtakarítás 15.887 GJ/év.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

960 261 678 Ft

Az igényelt támogatás összege (Ft)

960 261 678 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

 

Az energetikai és környezeti eredményeket mérő monitoring mutatók értékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Monitoring mutató neve

Mértékegység

Változás célértéke

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

GJ/év

30.089,37

ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq)

t CO2 eq/év

1.909.75

 

A fejlesztés közvetlen célcsoportját a korszerűsítésben érintett távhőrendszerek által ellátott felhasználók képezik, tágabb értelemben pedig, az elért 30 TJ/év primerenergia-megtakarításon, és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken (1.909 tonna/év elmaradó CO2 üvegházhatású gázkibocsátás) keresztül, a főváros valamennyi lakosa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2015. október 30.