I. Szervezeti, személyzeti adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

I.1. A közfeladatot ellátó szerv  hivatalos neve,  székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme,  honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  
I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai - SZMSZ
I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és  telefaxszáma,   elektronikus levélcíme)
I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A BKM Nonprofit Zrt. nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.
I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
I.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
I.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
I.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.
I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai