KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.440.666.646 forint. A támogatás mértéke 50%.

 A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretein belül BKM Nonprofit Zrt. új fogyasztók távhőre kapcsolását és távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítását végzi.

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A benyújtott pályázat keretein belül új fogyasztók távhőre kapcsolása és távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítása történt meg.

Meglévő távhővezeték szakaszok korszerűsítése:

A primer távhővezetékek 60%-a elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen. A technológiaváltó és energiahatékonyságot növelő beavatkozás jelentős hőveszteség csökkenést eredményezhet. Az érintett vezetékszakasz hővesztesége a fejlesztés előtt 7.185 GJ/év.

Távvezetékszakaszok energiahatékonysági technológiaváltása:

Az 7 db, DN25-DN600 átmérő tartományú, összesen 2.106 nyvm hosszúságú távvezeték szakasz technológiaváltó felújításának eredményeképpen hőveszteség csökkenés jelentkezhet. Az éves hőenergia veszteség az érintett távhővezeték szakaszon a fejlesztés előtt 7.185 GJ/év, a fejlesztés után 2.252 GJ/év, így éves szinten 4.933 GJ/év-vel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés az érintett távhőtermelő egység magas CHP aránya következtében némileg kisebb, 3.681,69 GJ/év tüzelőhő-megtakarítást eredményez.

A távhővezeték korszerűsítés vezetékjogi engedély köteles tevékenység.

Liget Projekt

A főváros közép és távlati fejlődésének egyben a belváros levegőminőségének fenntartása érdekében biztosítani kell a belvárosi területek távfűtéssel történő elláthatóságát. Ennek érdekében a BKM Nonprofit Zrt. összeköttetést kívánt kiépíteni az újpesti meglévő, üzemelő hőkörzete és a belvárosi területek között.

A 2xDN300/450-es távhő vezeték a Kassák Lajos utcától a Dózsa György út útpályája alatt halad, keresztezi a Tüzér utcát, a Lehel utat, a villamos vágányok alatt védőcsőbe helyezve, majd a Szabolcs utcát. A Budapest Nyugati pu. – Szob/Cegléd vasútvonalat a közúti aluljáróban keresztezi a gerincvezeték. A Dózsa György úton tovább haladva az M1 Millenniumi Vasutat alulról védőcsőben keresztezi, majd a Benczúr utca magasságában balra fordul a Városliget területére és halad tovább az Olof Palme sétány alatt (ahol a betervezett épületek bekötővezetékei lecsatlakoznak) az Ajtósi Dürer sorig, azt keresztezve, folytatható módon a Stefánia út elején ér véget. A Városliget előtt az Állatkerthez, valamint a tervezett Pannon Parkhoz az elosztó és bekötő vezeték hálózat az Állatkerti körút útpályája alá kerül elhelyezése.

A Liget Projekt keretében kettő darab új fogyasztó elszámolására kerül sor: A 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3‐5. (Hrsz.: 29732/11) szám alatti területen megépült Magyar Zene Háza. A Városliget projekt részeként 2019-ben megépült bekötővezeték végpontjától az épület hőközpontjáig kb. 15 nyfm DN65/160 Casaflex távhővezeték építése valósult meg. A 1146 Budapest, Dózsa György út (Helyrajzi szám: 29732/11) szám alatti területen megépül a Néprajzi múzeum és látogatóközpont. Az épület fűtési ill. hűtési hőigényének egy részét a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszeréről kívánjuk biztosítani. A projekt részeként a 2019-ben megépült épületcsatlakozás pontjától az épület hőközpontjáig kb 15 nyfm épületen belüli primer távhővezeték építése valósul meg.

A X. Vajda Péter úti 0006 jelű aknából, Vajda Péter úti vasúti aluljárót felhasználva 2×DN 500 vezetékkel keresztezzük a vasúti töltést. A töltés után jobbra fordulva és 2×DN 400-ra szűkülve, a vasút és a sportpályák közötti makadámút alatt a Kőbányai útig vezet az új nyomvonal, majd a Kőbányai út alatt az Eiffel csarnok bejáratának vonalánál ér véget, később folytatható módon. Kőbányai utat és a vele párhuzamosan haladó villamosvágányokat védőcsőben keresztezve lép a vezeték a Járműjavító területére. A bekötő vezeték 2×DN 300, számítva a területen található további fogyasztók igényeire.

ATENOR Hungária Greens irodaházak távhőellátása

A XIV. Ifjúság útja-Dózsa György út kereszteződésében meglévő DN200-as távhővezetékről előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves DN200/355 méretű távhővezeték építése 37 nyvfm hosszban a XIV. Ifjúság útjai A23 jelű aknáig. A XIV. Ifjúság útjai A23 jelű aknától előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves DN400/560 méretű távhővezeték építése 83 nyvfm hosszban VIII. Kerepesi úti A21 jelű aknáig. A VIII. Kerepesi úti A21 jelű aknától a VIII. Százados úton keresztül a VIII. Hős utcában már üzemelő DN400/560 vezetékig 429 nyvfm DN250/400 méretű előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves távhővezeték építése.

A VIII. Százados utca- Stróbl Alajos utca kereszteződésben lévő A10 jelű aknától a C és D jelű irodaépület bekötővezetékének megépítése a meglévő telekhatárig 18 nyvfm DN150/280 és 72 nyvfm DN100/225 előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves távhővezetékkel.

A VIII. Hős utcában üzemelő DN400/560 méretű távhővezetékről DN100/225 előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves leágazás kiépítése a B jelű irodaépület hőközpontjáig 13 nyvfm-ben.

A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő 2xDN250 távhő-gerincvezetékre a Pillangó Parkban.

A Távhőszolgáltató biztosítja a távhőszolgáltatás igénybevételéhez szükséges, az A és B épületek esetében az A1 és A3 jelű vasbeton műtárgyakból az épületek falsíkjáig terjedő, az A épület esetében 85 nyfm hosszúságú és DN125 keresztmetszetű bekötővezetéket, az épület belső falsíkjától legfeljebb 1 méter távolságra beépített elzáró szerelvénnyel.

Új fogyasztók távhőrendszerbe történő csatlakoztatása:

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő egyedi hőtermelő berendezések segítségével történik. Az ellenőrizetlen kibocsátású pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a fővárosi levegő szennyezettségét, továbbá a zöld hőforrások segítségével történő megújuló alapú hőtermelés (geotermális energia, hulladékok hasznosítása, biomassza) arányának növelése is kívánatos lenne.

Az új Nemzeti Energiastratégiában foglaltak szerint számos előnnyel jár új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása. Ezen társadalmi hasznok, többek között

 • Budapest helyi levegőminőségének javítása,
 • hozzájárulás a globális klímavédelemhez,
 • az új fogyasztók versenyképes áron történő ellátása és
 • fosszilis energiahordozó megtakarítás a földgáz alapú, helyben előállított hőenergiához képest.

Fentiek alapján, összhangban a Társaság új stratégiájával, a pályázatban részletezett 24 db létesítmény távhőre kötését tervezzük, a szükséges új távhővezeték párok (és hőközpontok) kialakításával.

Az új vezeték szakaszok kiépítéséhez vezetékjogi engedély szükséges.

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók egy része már több éve létező épület, amelyek saját hőtermelő rendszerrel rendelkeznek. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részükben hagyományos, földgáztüzelésű melegvízkazánok üzemelnek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest alacsony hatásfokkal üzemelnek, amelyet csak tovább ront a nem megfelelő vagy teljesen hiányzó karbantartás. Számos esetben komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben elmaradna a távhőre kötésük.

Az új fogyasztók másik csoportja új építésű ingatlan, amelyek a hőellátásukat távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni. Esetükben a távhőellátás nélküli energiafogyasztás modellezésére viszonyítási alapként a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs technológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz mennyiséget vettük figyelembe.

A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók évi átlagos kazánhatásfokát összességükben konzervatív becsléssel 90%-ra feltételeztük.

A megadott új fogyasztók (24 db; 50,952 MW) becsült hőigénye 1.725 h/év jellemző csúcskihasználással 316.412 GJ/év, amelyhez – a fogyasztók ellátásához szükséges távhővezetékek 3%-os hőveszteségével együtt – 325.904 GJ/év távhőhálózatra kiadott hőmennyiség tartozik.

Az érintett távhőkörzetek átlagos fajlagos tüzelőanyag-felhasználása – az igen magas kapcsolt energiatermelési részaránynak köszönhetően – csupán 0,746 GJ/GJ, így az új fogyasztók által igényelt távhőmennyiség előállítása csak 228.517 GJ/év tüzelőhő-felhasználást igényel.

A fogyasztók egyedi hőellátására figyelembe vett éves átlagos kazánhatásfok összességében 90%-ra, ezzel tüzelőhő-felhasználásuk 351.569 GJ/év-re becsülhető.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.11.16


2018.02.20


2018.10.01


2019.04.04


2019.04.09


2019.09.17


2021.09.13


2021.09.20

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.11.01

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2022.06.30

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek


RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:
 • 2018.12.11. 12:00
 • Anonymus Bar & More Cafe
 • 1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:
 • 2022.06.30.


SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

KAPCSOLAT            

BKM Nonprofit Zrt.

 • Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
 • Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
 • pr@fotav.hu
 • www.fotav.hu

NFP Nonprofit Kft. 

 • Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
 • Telefon: +36 1 239 04 20
 • nfp@nfp.hu
 • www.nfp.hu

2018.12.11. Projektnyitó rendezvény


B - tábla - KEHOP-5.3.1-17-2017-00006


2022.06.30.  Projektzáró rendezvény


Projektfotók - KEHOP-5.3.1-17-2017-00006