A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 57/C § (4) bekezdése és a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 26.3. pontja szerinti közzététel

Hatályos BKM üzletszabályzat


Távhőszolgáltatási üzletszabályzat hatályos: 2022. szeptember 1-től - 2023. január 8. 

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság távhőszolgáltatási tevékenységre vonatkozó üzletszabályzata. (2022. szeptember 1-től hatályos)

JOGELŐD TÁRSASÁG